Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 23

Таблиця 2.1

Середній хімічний склад підземних вод зони гіпергенезу

(за С. Шварцевим, 1978)

Хіміч-ний компо-нент

Вміст компонентів (г/дм3) та рН підземних вод

Ґрунтові води конти-ненталь-ного засолен-ня

Серед-ній склад вод зон гіпергенезу

Тропіч-ні і субтро-пічні області

Області багато-річної мерзло-ти

Області помір-ного клімату

Гірські облас-ті

Серед-нє

рН

HCO3-

SO42-

Cl

NO3-

F-

NO2-

Na+

Ca2+

Mg2+

K+

NH4+

SiO2

6.40

96.5

8.87

10.6

1.87

0.42

0.07

13.9

16.6

8.07

2.25

0.06

21.9

6.68

98.8

5.88

5.58

0.61

0.19

0.03

9.46

20.8

6.36

1.15

0.79

9.63

6.82

212

14.7

10.9

1.43

0.37

0.08

23.8

37.3

10.5

3.04

0.44

14.3

7.11

120

18.3

6.13

2.76

0.29

-

9.85

29.8

8.54

1.20

0.37

15.2

6.75

132

11.9

8.30

1.67

0.32

0.06

13.9

26.1

8.37

1.94

0.42

15.3

7.50

344

328

202

10.4

0.97

0.50

172

115

59.4

15.2

1.11

26.0

6.92

174

75.1

47.0

3.41

0.45

0.14

45.5

43.9

18.6

4.59

0.56

17.4

Сума

181

150

328

202

220

1273

431

СО2вільн

Сорг,атм

PCO2атм

Fe

Al

Sr

Br

Mn

P

B

Zn

Ba

J

Li

Ti

Cu

U

Ni

Cr

Rb

Pb

As

Mo

V

Sb

Zr

Hg

Se

63.1

5.06

10-1.6

302

225

54.4

-

40.1

71.6

37.7

37.6

7.80

12.0

2.20

3.30

5.02

0.90

4.95

2.25

2.20

2.05

2.0

1.55

1.35

-

-

-

-

12.4

10.0

10-1.8

290

300

23.8

50

15.1

24.1

10.0

27.4

9.55

0.75

5.03

3.99

2.34

0.32

1.77

2.34

1.5

1.52

0.86

0.78

0.69

1.93

0.98

-

-

20.0

8.36

10-1.8

759

247

245

206

42.0

68.2

45.2

25.2

16.7

9.39

16.4

12.0

4.85

2.10

2.35

1.87

2.35

1.94

2.64

1.04

1.60

1.05

2.31

0.61

0.37

8.11

1.62

10-2.2

559

304

109

100

29.7

80.0

20.1

14.4

14.1

2.0

6.03

8.63

9.83

1.97

2.29

2.81

1.76

2.49

2.31

2.34

1.11

1.35

0.55

0.91

1.07

25.9

6.23

-

482

269

108

101

31.7

61.0

28.2

28.0

12.0

6.02

7.41

6.98

4.78

1.32

2.84

2.32

2.00

2.00

1.95

1.43

1.09

1.44

1.28

0.76

0.77

26.3

4.30

10-2.2

825

317

493

509

120

43.4

95.8

57.6

50.1

56.5

40.3

25.4

8.88

11.5

4.57

5.22

3.08

3.07

2.55

4.72

3.02

1.81

1.36

1.20

3.06

26.0

5.86

-

547

279

185

183

49.4

57.5

41.8

34.0

19.6

16.1

14.0

10.7

5.58

3.40

3.31

2.90

2.22

2.21

2.07

2.06

1.55

1.53

1.30

0.91

0.91

Co

Ga

Th

Sn

Cd

Ag

Be

Au

Ra

1.10

1.5

-

1.5

0.7

0.19

0.3

-

0.29

0.32

0.42

0.07

0.36

-

0.29

0.03

0.012

-

0.42

0.68

0.08

0.58

0.15

0.20

0.26

0.008

0.23

0.72

0.10

-

0.37

0.43

0.33

0.25

0.014

1.07

0.64

0.40

0.08

0.43

0.29

0.25

0.21

0.011

0.53

1.21

0.86

1.80

0.35

0.44

0.44

0.48

0.084

4.22

0.75

0.49

0.42

0.41

0.33

0.29

0.27

0.025

1.27

середовища, підвищеним вмістом розчинених органічних речовин та збільшеним значенням парціального тиску вуглекислоти.

Аналіз результатів близько 3 тис. проб підземних вод дозволив розрахувати середній іонно-сольовий склад вод зони гіпергенезу Донбасу. Отримана формула Курлова має вигляд:

М2,3  SO4 50 HCO330 Cl 15 NOрН 7,3.

Ca34 Na33Mg26K5

Це свідчить про те, що у самій верхній частині гідрогеологічного розрізу до глибини 150-300 м в основному переважають слабколужні сульфатно-гідрокарбонатні (кальцієво-натрієво-магнієві) солонкуваті води (які у малих мезо-кайнозойських артезіанських басейнах розповсюджуються до глибини приблизно 1000 м).