Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 26

Група елементів

Назва елементів

Вміст елемента, ваг. %

Приклади

I

II

III

IV

Макрокомпоненти

Мікрокомпоненти

Ультрамікрокомпоненти

Радіоактивні елементи

 більше 10-2

10-2-10-5

менше 10-5

-

Na, Ca, Mg, Cl, SO4

Br, Sr, B, F, Li, As, Rb

Au, Bi, Te, Cd, Se, Nb

U, Th, Ra, Rn

Таблиця 2.4.

Розповсюдження хімічних елементів у підземних та морських водах, живій речовині та гірських породах (за С. Шварцевим, 1982)

Дека-да

Ваг, %

Підземні води

Морські води

Жива речовина

Літосфера

I

101

O, H, Cl

O, H

O, H,C

O,Si

II

101-100

Ca, Na

Cl, Na

-

Al,Fe,Ca, Na,K,Mg

III

100-10-1

K, Mg, Br, Sr

Mg

N,Ca,K,Si

Ti, Mn

IV

10-1-10-2

S, Ba

S, K, Ca

Mg,P,S, Na,Fe,Cl

P,F,Ba,S,C, Cl,Zn,Rb

V

10-2-10-3

C, B, Fe, N, Si, Al, Mn

Br, C, N

Al,Ba,Sr,Mn,B,TR

V,Cr,Ce,Ni,Cu,Nd,Ga,Y,La,Nb,N,Co,Pb,Th,B,Sc

VI

10-3-10-4

Li, J, F, Pb, Zn

Sr, B,Si, F

Ti,F, Rb, Zn,V,Cu?Br, Ge

Pr,Sm,Cd,Dy,Tb,Be,Cs,Er,Sn,UTa,Br,As,Hg, Ge,W, Eu,Mo,Hf,Tl

VII

10-4-10-5

P, Cu, Ti, Rb, As, Cr, V, Cs

Li, Rb

Ni,Pb,Sn, As, Co

Lu,Sb,J,YbIn,Cd

VIII

10-5-10-6

Ni, Sb, La, Ag, Sc, Hg

J, Ba, Mo

Li, Mo,Y, Cs

Hg,Ag,Se, Pd

IX

10-6-10-7

U,Mo,Zn,Th,Y,Co,

Ge,Sn, Ca, Ti

Ni,Zn,Fe,U, As, V,Al, Ti

Se, U, Hg

Bi, Au, Te

X

10-7-10-8

Se,Be,Nb, Cd

Cu.Sn,Mn,CoSb,Cs,Ag,Cr, Hg,Cd

-

Re

XI

10-8-10-9

Au, Bi, W

Se,Ge,Pb,Ga, Zn,Bi,Nb,Y, Au

-

-

XII

10-9-10-10

Ce, In, Yb

La,Se,Ce

-

-

XIII

10-10-10-11

-

Yb,Be,Th,W

-

-

XIV

10-11-10-12

Ra

-

Ra

-

XV

10-12-10-13

-

-

-

-

XVI

10-13-10-14

-

Ra

-

-

Переважна більшість хімічних елементів сконцентрована у підземних водах – у океанічних їх значно менше. Стосується це не лише таких геохімічно рухливих як хлор, бром, йод, натрій але і більш інертних, серед яких особливе місце займають елементи – гідролізати. Це свідчить про відмінність геохімічних умов у підземній гідросфері та водах світового океану, де формується менш сприятлива для міграції елементів геохімічна обстановка.

Ще більша невідповідальність проявляється при порівнянні складу гірських порід, підземних вод та органічної речовини. Передусім це виражається у тому, що вміст більшості хімічних елементів у підземних водах відносно порід та органіки є на декілька математичних порядків нижчим. За винятком кисню та водню , які складають основу молекули води, лише хлор, натрій, кальцій, калій, бром, стронцій, магній, сірка, барій та азот за величиною концентрації у підземних водах можна порівняти з концентраціями у інших зазначених середовищах. Відповідно і гідросфера має чітку геохімічну спеціалізацію, яка відрізняє її як від літосфери, так і від біосфери.

У гідросфері концентуються хімічні елементи, які, здебільшого, не утворюють стійких кристалічних ґраток у різних термодинамічних умовах, а також ті, що мають великі (хлор, бром, калій та ін.) або, навпаки, малі (сірка, вуглець, азот та ін.) іонні радіуси. Загальною їхньою особливістю є здатність до утворення складних кисневих сполук з великим радіусом. У цьому – одна з найважливіших відмінностей гідросфери та літосфери.