Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 25

Хімічний склад підземних вод визначається рядом факторів: їхнім генетичним типом, історією геологічного розвитку регіонів, складом водоуміщуючих гірських порід та ступенем змішування різних типів вод.

Зупинимося на деяких характерних особливостях складу підземних вод у порівнянні з океанічними, а також зі складом літосфери та біосфери (табл. 2.4).


Таблиця 2.2

Середні значення деяких геохімічних показників для підземних вод глибинного генезису

Тип вод

Кількість аналізів

М, г/л

рН

SiO2.

NH4

Ca/Na

Mg/Ca

K/Na

Li/Na

HCO3/Cl

SO4/Cl

F/Cl

Br/Cl

J/Cl

B/Cl

Океанічні

-

34,5

8,0

7,0

0,05

0,038

3,2

0,036

1·10-5

0,007

0,14

7·10-5

3,4·10-3

3·10-7

2,4·10-5

Розсоли нафтогазових родовищ

Cl=Na

Cl=Na=Ca

11

13

30

120

7,0

10

30

10

40

200

0,04

0,3

0,4

0,15

0,01

0,02

3·10-4

2·10-4

0,02

0,01

5·10-4

8·10-4

2·10-4

2·10-4

3·10-3

5·10-3

2·10-3

8·10-5

3·10-3

2·10-4

Седиментогенні

Cl=Na

Cl=Na=Ca

12

15

20

20

7,8

7,1

30

25

40

7

0,05

0,2

0,5

0,1

0,03

0,05

3·10-4

5·10-4

0,2

0,03

2·10-3

5·10-3

3·10-4

5·10-4

1,5·10-3

2·10-3

2·10-3

1·10-4

0,015

5·10-4

Вулканогенні

гейзери не гейзери Cl=Na

кислі Cl=SO4

кислі SO4

НСО3= SO4

14

8

13

11

5

2,0

10,0

9,0

2,0

0,5

8,4

7,2

2,2

1,9

7,0

300

110

300

200

70

1

1

6

30

1

0,03

0,06

0,8

1,5

1,0

0,06

0,1

0,3

0,4

0,2

0,1

0,13

0,2

0,4

0,4

0,01

2·10-3

0,01

0,00

5·10-3

0,15

0,3

0,00

0,00

50

0,1

0,06

0,7

400

10

3·10-3

1·10-3

0,01

0,03

0,0

2·10-3

3·10-3

6·10-4

4·10-3

-

1·10-5

6·10-4

1·10-5

1·10-4

-

0,02

0,01

0,01

0,3

0,4

Матаморфогенні борні

НСО3= Na

10

12

6,8

80

-

0,05

0,6

0,02

2·10-3

5,0

0,05

0,01

2·10-3

2·10-3

0,1

Змішані, що асоціюють з утворенням осадків

Hg

Mh. W

Травертинів

Нагріті метеорні

6

6

6

6

3,0

2,0

2,0

0,2

7,0

6,8

6,5

9,2

90

60

60

50

20

1

1

-

0,04

0,5

1,0

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,03

0,07

0,15

0,1

1·10-3

1·10-3

2·10-3

-

2,0

0,3

0,2

15

0,4

0,5

1,4

4,0

0,06

0,02

0,01

0,06

2·10-3

1·10-3

-

-

2·10-3

-

-

-

0,1

2·10-3

0,02

0,1


Таблиця 2.3

Поділ хімічних елементів в залежності від їхньої концентрації у підземних водах (за О. Виноградовим 1948)