Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

В.Г. Суярко, К.О. Безрук

ГІДРОГЕОХІМІЯ

(геохімія підземних вод)

Навчальний посібник

для студентів спеціальності «Гідрогеологія та інженерна геологія»

усіх форм навчання

Харків 2007


УДК 556.3: 540.4(075.8)

Друкується за рішенням Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № _7_від __23__ 03.2007 р.).

Рецензент: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Решетов І.К.

Гідрогеохімія: Навчальний посібник з вивчення дисципліни «Гідрогеохімія» / Суярко В.Г., Безрук К.О. – Харків.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 93 с.

Навчальний посібник з вивчення дисципліни «Гідрогеохімія» для студентів спеціальності: «Гідрогеологія та інженерна геологія» всіх форм навчання.


ЗМІСТ

стор.

Передмова ............................................................................................................. .4

Вступ ............................................................................................................. .5

Глава 1. Підземні води – складні природні розчини............................................................................................................... . 9

1.1. Структура води і її аномальні властивості............................................................................................. . 9

1.2. Склад підземних вод............................................................................................. . 11

1.3. Термобаричні, кислотно-лужні та окислювально-віднов-лювальні показники підземних вод............................................................................................. . 30

Глава 2. Хімічний склад підземних вод............................................................................................................... . 35

2.1. Хімічні елементи у підземних водах............................................................................................. . 35

2.2. Аналіз підземних вод............................................................................................. . 42

2.3. Відображення хімічного складу вод............................................................................................. . 49

2.4. Геохімічні класифікації підземних вод............................................................................................. . 52

2.5. Гідрогеохімічна зональність............................................................................................. . 53

Глава 3. Міграція хімічних елементів у підземних водах............................................................................................................... . 63

3.1. Фактори міграції............................................................................................................... . 63

3.2. Форми міграції............................................................................................................... . 64

3.3. Інтенсивність і контрастність міграції. Геохімічні бар’єри ............................................................................................................... . 69

3.4. Гідрогеохімічні аномалії............................................................................................................... . 73

Глава 4. Основні проблеми прикладної гідрогеохімії............................................................................................................... . 77

4.1. Гідрогеохімічний метод пошуків родовищ корисних копалин............................................................................................... . 77

4.2. Гідрогеохімічні передвісники землетрусів............................................................................................... . 82

4.3. Гідрогеохімія промислових вод............................................................................................... . 83

4.4. Екологічна гідрогеохімія............................................................................................... . 85

Висновки ............................................................................................................... . 91

Література ............................................................................................................... . 92


Передмова

Хімічний склад підземних вод, а також процеси і фактори його формування мають важливе наукове і практичне значення. Без знання закономірностей зміни хімічного складу підземних вод під впливом природних і штучних факторів неможливим є вирішення багатьох гідрогеологічних проблем, серед яких: пошуки та розвідка підземних (питних, мінеральних і промислових) вод; пошуки корисних копалин гідрогеохімічним методом; прогнозування природних геологічних явищ (землетрусів, цунамі і т.п.); охорона підземної гідросфери від забруднення та багато інших.

Подібні проблеми можна вирішити лише за умов, що фахівці-гідрогеологи оволодіють і будуть широко використовувати сучасні теоретичні розробки і практичні методи геохімії підземних вод, основи якої пропонуються Вашій увазі.

Похожие материалы

Информация о работе