Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 22

6.  Продуктивність праці: П=;

7.  Коефіціент нерівномірності руху робітників ;

чол.,

8.  Коефіціент змінності: ;

9.  Коефіціент суміщення:;

10.Виробітка на 1 люд-зм: грн.

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Розділ 4. Дослідницька робота.

Дослідження напруженого стану структури при різних варіантах конструктивної схеми покриття.

Для вибору раціональної конструкції структурного покриття було досліджено 3 варіантиконструктивної схеми.

Перший варіант – покриття без підкріплюючих елементів, яке спирається по контуру.

Другий варіант – плита з підкріплюючими елементами у вигляді шпренгельної системи, яка складається з прямокутного контуру зі стійками на кутах та тяжів із кутів нижньої площини структури.

??????

Дослідження напруженого стану виконувалось за допомогою програмного комплексу ReCon з кількома математичними моделями, з яких було вибрано 3 найбільш характерні варіанти. Кожен з варіантів навантажувався однаковим навантаженням, що давало змогу порівнювати одержані результати.

Для наглядності напруженого стану кожна задача має графічне відображення напруженого стану верхнього та нижнього поясів та підкріплюючих елементів.

Перший варіант структурної плити має шифр завдання STR2136. Аналізуючи результати розрахунків зусиль в стержнях бачимо, що максимальне розтягуюче зусилля в поясах N=158 кН – нижній пояс, максимальне стискаюче N=343 кН – верхній пояс. Максимальні зусилля в розкосах: розтягуюче N=75 кН, стискуюче N=76 кН.

Другий варіант

Істотно підвищуються зусилля в стержнях приконтурних зон.

Максимальне розтягуюче зусилля в поясах N=1524 кН , максимальне стискаюче N=1394 кН. Максимальні зусилля в розкосах: розтягуюче    N=1186 кН, стискуюче N=429 кН.

Третій варіант опирання по 8 точках з консольними звісами дає більш рівномірне розподілення зусиль, ніж другий, але зусилля більші ніж в першому варіанті. Шифр завдання SMOV4.

Максимальне розтягуюче зусилля в поясах N=425 кН , максимальне стискаюче N=495 кН. Максимальні зусилля в розкосах: розтягуюче N=477кН, стискуюче N=260 кН.

Для спрощення монтажу структури та зменшення типорозмірів елементів розрахунок перерізів стержнів виконується по максимальному значенню зусилля в поясах та розкосах.

Тому, якщо структура спирається на несучі цегляні стіни, доцільніше прийняти варіант №1 – спирання по контуру.

Варіанти конструкцій  сталевих стержневих структурних покриттів.

Тульговець В.А., студент 5 курсу ПЦБ,

Паустовський С.В., доцент.

В сучасному будівництві одержали поширення сітчасті системи регулярної будови, які називають структурними конструкціями або просто структурами.

Дослідження варіантів НДС елементів таких покриттів на математичних моделях виконувалось студентами 4 – 5 курсу  та дипломниками кафедри будівельних конструкцій в межах наукової теми “Злегшені просторові покриття будівель”, керівником якої є  професор Фомиця Л.М., разом з викладачами цієї кафедри.

В дипломному проекті спортивного  комплексу, який  являє собою напівкаркасну будівлю з несучими зовнішніми цегляними стінами  та внутрішнім каркасом, запроектовано варіант такого покриття. 

Над спортивним універсальним ігровим залом з  розмірами в плані 36 х 21 м та залом гімнастики, з розмірами в плані 30 х 18 м, в різних типових проектах – аналогах могли б бути прийняті   декілька варіантів покриття.

Перший варіант покриття: влаштування залізобетонних двоскатних балок, по яких укладаються залізобетонні плити покриття .

Другий варіант: влаштування залізобетонних або металевих ферм, по яких укладаються залізобетонні ребристі плити покриття.

Третій варіант: В якості  несучої конструкції  покриття влаштовується  просторова металева стержнева система (структура), по якій укладається злегшена покрівля по профільованих сталевих листах.

Звісно, всі ці варіанти мають як переваги, так і недоліки.