Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 2

1.  Площа ділянки – __ га;

2.  Площа забудови – __ м2;

3.  Площа покриття: асфальтового – __ м2, тротуарів – __м2;

4.  Спортивні майданчики – __ м2;

5.  Площа озеленення – ___ м2.

Об`ємно-планувальні рішення.

Будівля мотельного комплексу являє собою ......поверхову будівлю. До основного об`єму будівлі прилягаають об`єми .............

Конфігурація плану зумовлена функціональним розміщенням окремих груп приміщень.

Центр плана – вестибюль з примикаючим до нього буфетом. З обох боків вестибюлю розміщуються ......групи приміщень в безпосередній близкості від нього.

Будинок має підвал, де розміщуються ванни, фільтрувальні, реагентні.

Згідно вимог СНиП підвал має два окремих виходи.

На першому поверсі розміщуються приміщення ванн басейну з обслуговуючими приміщенями, зал гімнастичних занять з обслуговуючими приміщеннями, зал індивідуальної силової підготовки, зал підготовчих занять плавців. Крім цих приміщень розміщується машинний зал “ОВ”, електрощитова, хлораторна. Згідно вимог СНиП хлораторна має прямий вихід на вулицю.

На другому поверсі розміщуються: зал для спортивних ігор з обслуговуючими приміщеннями, адміністративна група приміщень, приміщення медичного обслуговування, навчальні класи, сауна з масажною.

Техніко-економічні показники

1.  Площа загальна – __ м2;

2.  Площа робоча – __ м2;

3.  Площа забудови – __ м2;

4.  Будівельний об`єм надземної частини – __м3.

Вирішення плану передбачає чітке розділення потоків  спортсменівта глядачів. Глядачі безпосередньо з вестибюля по парадних сходах попадають в хол другого поверху і з нього в загрузочний коридор глядачів, розміщений між спортзалом та приміщенням басейну.

З коридору частина глядачів потрапляє на трибуни спортзалу, а частина глядачів з коридору через засклену перегородку можуть спостерігати за змаганнями, що проводяться в басейні.

Розміри та висоти залів та басейну обумовлюються специфікою занять, для яких вони призначені. Розміри ігрових залів обумовлюються розмірами ігрових майданчиків. Всі основні розміри в плані висота майданчиків прийняті з врахуванням вимог СНиП.

Розміри ігрового залу без врахування трибуни 36 х 18 м, висота 7.7м.

Розміри гімнастичного залу 18 х 30 м, висота до стелі 7 м.

Висота басейну від рівня обходних дорожок до стелі 5.7 м.

Всі інші приміщення мають висоту поверху 3.3 м.

Перелік всіх приміщень та їх площ наведений на аркуші №2 в таблиці “Експлікація приміщень”.

За проектом будівля облаштована приточно-витяжною вентиляцією, центральним водяним опаленням, електроосвітленням, силовим устаткуванням, автоматизованими сантехпристроями, водоводом, каналізацією. В будівлі передбачена звукоідоляція спортивних залів і ванного приміщенн, телефонізація, радіофікоція, електрогазофікація, автоматична протипожежна сигналізація.

За ступенем вогнестійкості будівля належить до другого ступеню. При проектуванні були передбачені всі вимоги СНиП . На кожному поверсі є не менше двох евакуаційних виходів. Ширина евакуаційних виходів прийнята не меншою: 1 м – для горизонтальних проходів та сходів; 1.2 – для дверей

Граничні віддалення приміщень від евакуаційних виходів: 40 м – для приміщень між східцевими клітками, 25 м – для приміщень в тупикових коридорах. Будівля обладнана двома східцевими клітками, що забезпечують евакуацію. Кожна клітка має неспалиме огородження та два виходи: один в вестибюль, інший безпосередньо на вулицю (за вимогами СНиП). Крім цього, будівля обладнана зовнішніми пожежними драбинами та протипожежною сигналізацією та  евакуаційним освітленням.

1.3Розрахунок опору теплопередачі.

Вибір конструкції стіни.

Розрахунок опору теплопередачі ведеться за формулою:

,

Ri – опір теплопередачі і-го шару конструкції;

Rв – термічний опір внутрішньої поверхні (0.115);

Rн – термічний опір зовнішньої поверхні (0.05).

,  - товщина шару,  - коефіціент теплопровідності.

Розраховуємо зовнішню стіну:

1.  Цементно-піщана штукатурка, ;

2.  Цегляна кладка ;

3.  Мінераловатні плити П200-1000.500.40 по ДЕСТ 9573-82, ; ; .