Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 15

Виробнича потужність підрядних організацій дає можливість виконати заплановані об`єми робіт в заданий термін.

Розрахунок електропостачання будівельного майданчика.

Ведемо його за формулою:

, кВт.

Ртр – необхідна потужність трансформатора, кВт

* - коефіціент витрат потужності в мережах, (1.05-1.1)

 - сума силової потужності електродвигунів, кВт

 - сума потужностей на виробничо-технологічні потреби, кВт

 - сума потужностей на внутрішнє освітлення, кВт

 - сума потужностей на зовнішнє освітлення, кВт

 - коефіціент попиту відповідних груп

 - середні коефіціенти потужностей (0.7-0.8)

Таблиця 3.9

№ п/п

Споживачі електроенергії

Машини

Тимчасові будинки та споруди

Кіль-кість

Р-кВт

К-ть

змін

Назва

Кіль-кість

Розмір

Прим.,м2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Агрегат СО 122 А

1

4.9

1

Виконробська

1

16.2

2

Електротрамбівка

1

1.6

1

Диспетчерська

1

16.2

3

Ножиці електричні

1

0.23

1

Туалет

1

5

4

Машина С-251

1

1.7

1

Душова

1

25

5

Підіймач ТП-9

1

5.2

1

Гардеробна

3

14.6

6

Машина СО400

1

5.2

1

Їдальня

3

11.2

7

Агрегат СО-100А

1

60

1

Медпункт

1

20

8

Машина СО-104А

1

2.2

1

Майстерня

1

22

9

Машина С-145

1

3.4

1

Матер. склад

1

80

10

Віброрейка СО-131А

1

0.3

1

Охоронне освітлення

-

26750

11

Машина СО-89А

1

0.6

1

Монтажна зона

-

1580

12

Машина С-170

1

1.1

1

Місця складування матеріалів

-

120

13

Станція СО-57А

1

3

1

14

Фарборозмішувач

1

0.27

1

А. Силова електроенергія:

=((4.9+1.6+0.23+1.7+5.2+5.2+60+2.2+3.4+0.3+0.6+1.1+3+0.27)*0.45)/0.65)=62.1кВт.

Б. Виробничо-технологічна електроенергія:

=(0.93*50+2*32)*0.85=93.2 кВт

В. Внутрішнє освітлення.

=((15*16.2+16.2+3*5+3*25+15*44.6+15*43.5+15*20+3*22+3*80)*0.8)/100)=26.2кВт.

Зовнішнє освітлення

 - ((0.4*1580+2.5*120)*1)/1000=0.93 кВт.

Д. Кількість прожекторів (n) для охоронного освітлення

n=(0.2*2*2675)/1000=10.711 прожекторів.

Всьго витрати електроенергії () 201.46 кВт.

За цим розрахунком вибираємо трансформаторну підстанцію типу КТПМ-58-320, потужністю 320 кВт (вагою-5.3 т).

Розрахунок водопостачання будівельного майданчику ведеться в слідуючому порядку:

-витрати води для виробничо-технологічних потреб:

 л/с.

-витрати води на господарчо-побутові потреби:

 л/с.

-пожежогасіння:

 л/с.

Розрахунок адміністративно-побутових тимчасових будівель та споруд.

Ведемо в табличній формі за допомогою формули:

, чол;

* - максимальна чисельність працюючих;

* - робітники основного виробництва – 34 чол.;

* - робітники неосновного виробництва – 6 чол.;

* - інженерно-технічні працівники – 4 чол;

* - молодший обслуговуючий персонл – 1 чол.

 чол.

Sб=Nmax*nод*kвп.

nод – норма площі на одного працюючого,

kвп.- коефіціент використання площі в період будівництва, якиц приймається в межах 1-0.4.

Таблиця 3.8