Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 13

Аs=2.5 х 2.4=6 см2 – робоча арматура АIII 138 з Аs=6.54 см2, кроком     200 мм. Поздовжня арматура АIII 76 з Аs=1.98 см2.

Вага 8 АIII – м=0.395 кг/м.

Вага 6 АIII – м=0.222 кг/м.

Монтажні петлі виконуємо з АI 6 по 4 на кожну плиту.

3.4 Розрахунок простінка.

Розраховуємо простінок по осі А .

Товщина простінка 640 мм, ширина – 900 мм. Ширина стіни, що приходиться на простінок, – 2480 мм. Визначаємо навантаження від покриття. Вантажна площа Sвант=26.04 м2, вага структури – Fс = 0.387 х 26.04=10 кН, вага покриття – Fпокр=1.92 х 26.04=49.9 кН, вага снігу - Fсн=0.98 х 26.04=25.5 кН.  * =– Fс + Fпокр + Fсн= 25.5 + 10 + 49.9 =85.4 кН

Вага стіни Fскладається з ваги ділянок ,,.

Об`єми кладки:

 м3,

 м3,

 м3.

Вага кладки: кН,    кН, кН.

Вага утеплювача:  кг/м3, мм.

Для  кН,

 кН.

Остаточна вага стінової конструкції

кН,  кН,  кН.

Вітрове навантаження.

Нормативне значення для вітрового району м. Остер: Н/м2.

, , к=0.65 – залежить від типу місцевості та висоти споруди, с = 0.8 – аеродинамічний коефіціент для навітряної сторони.

кН/м, де b=2.48 м.

 Н/м, де  - залежить від ухилу покрівлі.

Момент в перерізах  від вітрового навантаження:

I. Мв=0, II. Мв=0.56 х 2,782 / 2= 2.16 кНм,

 III. Мв=0.56 х 7,982 / 2 = 17.8 кНм.

Визначаємо зусилля, що виникають в перерізах від дії F, , та .

Переріз I: кНм.

Переріз II:  кН

кНм

 кНм.

Переріз III:  кН

кНм

 кНм.

Конструктивний розрахунок.

Для перерізу II-II N=147.63 кН, М=11.93 кНм. Ексцентриситет прикладання поздовжньої сили е0=М/N=11.93/147.63=0.08 м=8 см.

Розрахункова висота простінку l0=8.3 м, а якщо товщина стіни 640300, то мg1=1.

Попередньо задається марка цегли М100, марка розчину М50. Пружня характеристика кладки: , розрахунковий опір R=1.5 МПа. Висота стиснутої зони: hс=h-2e0=64-2*8=48 см, відношення ,  ( гнучкість).

Коефіцієнт поздовжнього згину ;.

Знаходимо  для середньої третини висоти поверху:

.

Переріз II виходить за цю ділянку на відстань 218 см.

Площа стиснутої зони перерізу:

Ас=А(1-2l0/h)= см2.

Необхідний опір:

R= МПа.

Так як R=0.351.5 Мпа, то попередньо прийнята марка цегли та розчину задовольняє поставленим вимогам.

Несуча спроможність стіни: Nadm=кН

NadmN=147.63 х 0.95=140.2 кН.

Умови розрахунку по забезпеченню міцності задовільнені.

Аналогічні розрахунки виконуємо для перерізу III-III: N=207.7 кН, М=13.69 кНм. Ексцентриситет прикладання поздовжньої сили е0=М/N=13.69/207.7=0.066 м=6.6 см.

Розрахункова висота простінку l0=8.3 м, т.я. товщина стіни 640300, то мg1=1.

Попередньо задається марка цегли М100, марка розчину М50. Пружня характеристика кладки: , розрахунковий опір R=1.5 МПа. Висота стиснутої зони: hс=h-2e0=64-2*6.6=50.8 см, відношення ,  - гнучкість.

Коефіціент поздовжнього згину ;.

Знаходимо  для середньої третини висоти поверху:

.

Переріз III-III виходить за цю ділянку на відстань 26 см.

Площа стиснутої зони перерізу:

Ас=А(1-2l0/h)= см2.

Необхідний опір:

R= МПа.

Так як R=0.581.5 МПа то попередньо прийнята марка цегли та розчину задовільняє поставленим вимогам.

Несуча спроможність:

Nadm=кН

NadmN=207.7*0.95=197.3 кН.

Умови розрахунку по забезпеченню міцності задовільнені.

Розраховуємо простінок .

Товщина простінка 510 мм, ширина – 1940 мм. Ширина стіни що приходиться на простінок – 3520 мм. Визначаємо навантаження від покриття. Вантажна площа Sвант=36.96 м2, вага структури – Fс =0.387 х 36.96=14.3 кН, вага покриття–Fпокр=1.92 х 36.96=70.96 кН, вага снігу - Fсн=0.98 х 36.96=36.2 кН.

*=Fс+Fпокр+Fсн=36.2+70.96+14.3=121.46 кН.

Вага стіни Fскладається з ваги ділянок ,,.

Об`єми кладки:

 м3,

 м3,

 м3.

Вага кладки: кН,  кН, кН.

Вага утеплювача:  кг/м3,мм.

Для  кН,

 кН.

Остаточна вага снігової конструкції

кН,

 кН,  кН.

Вітрове навантаження.

Нормативне значення для нашого вітрового району Н/м2.

, , к=0.65 – залежить від типу місцевості та висоти споруди, с=0.8 – аеродинамічний коефіціент для навітряної сторони.

кН/м, де b=3,52 м.

 Н/м, де  - залежить від ухилу покрівлі.

Момент в перерізах від вітрового навантаження: