Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 27

-при вирішенні протипожежної безпеки складів передбачений протипожежний розрив між будівлями. В районі складів передбачені знаки про заборону паління та розведення вогню. Біля складів опоряджувальних матеріалів влаштовується пожежний щит.

На майданчику забезпечене освітлення в нічний час прожекторами типу ПЗС-45.

Для подачі сигналу пожежної небезпеки є дзвінковий сигнал. Крім того , будмайданчик обладнаний телефонним зв`язком. На будмайданчику є добровільна пожежна дружина, яка організована з робітників, що працюють на будові й пройшли навчання з пожежної безпеки. Командиром добровільної пожежної дружини є майстер.

На будгенплані визначено і обладнано місця для розташування засобів пожежної безпеки та протипожежних щитів.

Заходи по захисту від вібрацій.

При виконанні будівельних робіт, таких як укладка бетону, затирання підлог, стін, при ощтукатуренні поверхонь доводиться працювати з інструментом, що створює вібрацію. Всі інструменти мають бути перевірені на рівень вібрації , а також застосовані засоби індивідуального захисту й організацією робочого часу, куди повинні входити й робочі перерви. При роботі з ручним механізованим інструментом, чи пневиатичним інструментом застосовують такі засоби індивідуального захисту: рукавиці чи перчатки, вібраційні прокладки чи пластини.

Робочий час робітників розподіляється таким чином, щоб в кожну годину праці входило 10 хвилин відпочинку. Після закінчення роботи робітники приймають душ чи теплі ванни для рук.

Заходи по боротьбі з пилом.

Ефективними методами захисту від пилу є запровадження комплексної механізації й автоматизації виробничих операцій з автоматичеим чи дистанційним контролем і керуванням, гермитизація обладнання приладів і комунікацій, розміщення небезпечних вузлів і апаратів за робочою зоною автоблокування пускових пристроїв технологічного і санітарно-технологічного обладнання. В робочій зоні забезпечується відсмоктування пилу з-під укрить в иісцях його утворення  спеціальними пристроями.

Для захисту органів дихання застосовують спеціальний одяг та індивідуальні засоби захисту (респіратори РН-19 та протипилові захисні окуляри).

5.4  Розрахунок освітлення будівельного майданчика.

Проектування штучного освітлення виконується у відповідності з вказівками проектуванню електричного освітлення будівельних майданчиків СН 81-80 з врахуванням вимог безпеки праці. Для будівельного майданчику в місцях виробництва робіт  передбачене загальне рівномірне освітлення з величиною  освітленості Е=2 Лк.

Орієнтовна кількість прожекторів, які потрібно встановити для створення необхідної освітленості майданчика, виконується за формулою:

 шт.

Де м – коефіціент, що врахавує світлову віддачу джерел світла  і коефіціента використання світлового потоку.

, де u=0.9 – коефіціент використання світлового потоку,

z=0.5 – коефіціент нерівномірності освітлення;

*=0.35 - ККД

S – площа освітлення

к=1.5 – коефіціент запасе на забрудненість ламп;

P1 – світловий потік лампи 13000 Л для лампи 1000 Вт.

Отже, для освітлення достатньо 8 прожекторів.

5.5  Вибір стропуючих пристроів та їх розрахунок для монтажа плит покриття.

Вибір стропуючих пристроїв залежить від маси і розмірів монтуємих елементів, а також від прийнятого способу монтування.

Для підбору перерізів гнучких стропів визначаємо розривне зусилля в 1 стропі:

,

Р – вага вантажу;

* - кут між вертикаллю і гілкою стропа;

к3 – коефіціент запасу міцності;

n – число гілок стропу.

Підбираємо стропуючий пристрій для монтажу плит покриття. Строповку проводимо чотиригілковим стропом.

Визначаємо зусилля в стропах:

Р=41 кН – вага плити перекриття;

 кН.

Приймаємо канати типу ТК 6*37;

* мм, А=1.31 см2, з розтягуючим

розривним зусиллям 156.5 кН.

                                                       

           

5.6  Забезпечення електробезпеки на на будівельному майданчику

Розрахунок заземлення нульової точки трансформатора Rg4 Ом, L=2.5м.