Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 12

*=0.9 – коефіціент умов роботи з`єднання,

*=0.7 – коефіціент глибини проплавлення шва,

*=1 – коефіціент умов роботи.

Перевіримо решітку – розтягуюче зусилля N=75.5 кН.

мм.

* - менша ніж реальна довжина зварного шва l=39.8 мм.

На стиск N=135.8 кН. Оскільки розкоси встановлені  під кутом 450 до вертикальної осі, то приведене зусилля Ns=Ncos45=96 кН.

 мм.

Оскільки розрахункові довжини швів менші за реальні, то умови забезпечення міцності виконуються.

Перевіримо довжини швів поясів.

N=158.5 кН – розягуюче зусилля.

 мм.

Умови міцності забезпечуються, оскільки реальна довжина шва прийнята з конструктивних міркувань lw,i

Розрахуємо необхідну площу опорної плити за формулою:

, Rпл=23 кН/см2.

Q – навантаження, що приходиться на одну плиту.

 кН/м2.

Sгр=3*10,5=31.5 м2.

 кН.

 см2.

Перевірмо площу плити з умови міцності бетону, на який спирається плита. Марка бетону М150, Rб=0.7 кН/см2.

 см2.

З конструктивних міркувань приймаємо опорну плиту розмірами 160 х 160, товщиною 10 мм; Аpl=256 см2, що є  достатнім з умови міцності.

2.3 Розрахунок фундаментів.

Підбираємо фундаменти під стіну спортивної зали по осі А.

Фундаменти під цегляні стіни проектуємо стрічковими з фундаментних плит. Знайдемо розрахункові зусилля, які діють на 1 м погонний стрічкового фундаменту.

Визначаємо навантаження від снігового покриву. Вантажна площа S=10.5 м2, вага структури Fст=4.06 кН, вага покриття Fп=20.16 кН, вага снігу      Fсн=10.29 кН.

F=4.06+20.16+10.29=34.51 кН.

Вага стіни на ділянці товщиною 510 мм, висота h=14.5 м, =1.1.

N=0.51 х 14.5 х 1 х 18000=133.11 х 1.1=146.4 кН.

Вага перекриття N=3.6 кН/м2, Sвант.=3 м2, N=3.6 х 3=10.8 кН.

Вага фундаментних блоків розмірами 500 х 1200 х 1000 мм при кН/м3, =1.1.

N=0.5 х 1.2 х 1 х 25000 х 1.1=16.5 кН.

Визначаємо сумарне навантаження на 1 м. п.

N=34.51+146.4+10.8+16.5=208.2 кН.

Геологічні умови майданчика.

В основі фунаменту залягає шар непросадкової супісі потужністю 6.3 м з кутом внутрішнього тертя , питоме зчеплення СII=11 кПа, питома вага =19 кН/м3, модуль деформації Е=10 МПа,  кН/м3 – питома вага грунту, що залягає вище підошви фундаменту, d=2 м – глибина закладання фундаменту, к = 1 – коефіціент надійності, Мq=2.73 , Мc=5.31, Мg=0.43 – коефіціенти, що залежать від кута внутрішнього тертя, , - коефіціенти умов роботи.

Вихідні дані й методика розрахунку прийняті відповідно СНиП 2.02.01-83. –“Основи будинків і споруд”.

Визначаємо попередній розрахунковий опір супісі:

 кПа.

Попередня ширина підошви фундаменту:

 м,  кН/м2 – питома вага фундаменту і грунту на його уступах, q – навантаження на підлогу.

Попередньо приймаємо b=1.2 м. Визначаємо уточнений розрахунковий опір супісі:

, кz=1, бо bпоп1.

 кПа.

Уточнена ширина підошви фундаменту:

bут =  м.

Остаточно приймаємо b=1.2 м.

Вага фундаменту G= кН/м2.

Визначаємо середній тиск під підошвою фундаменту:

.

Умови виконуються, розрахуємо запас:

.

Розрахунок виконано вірно.

Розраховуємо осадку стрічкового фундаменту за формулою:

см,

де ; Р – середній тиск під підошвою фундаменту.

Згідно СНиП 2.02.01-83 гранична величина осадки Su =10 см – для даного типу будівлі. Оскільки S=2.75 см Su =10 см, то розрахунок основи за деформаціями задовольняє поставленим вимогам.

Для влаштування стрічкового фундаменту використовуємо фундаментні плити шириною 1.2 м. Підберемо армування плит.

Навантаження на основу:

 кН/м2.

 7.81кНм – момент, що виникає в консольній частині плити.

Захисний шар бетону 50 мм, звідки  h0=30-5=25 см.

Необхідну площу арматури визначаємо за формулою:

 см2, де Rs=270 МПа.

Згідно СНиП 2.03.01-84 “Бетонні і залізобетонні конструкції” мінімальний відсоток армування має бути . (). Виходячи з цих міркувань знаходимо необхідну площу арматури:

см2 – на 1 п.м. плити.

Для плити розмірами 1.2 х 1.2м  приймаємо зварну сітку 200 х 200 мм.

Аs=2.5 х 1.2=3 см2 – робоча арматура АIII 78 з Аs=3.52 см2, кроком     200 мм. Поздовжня арматура АIII 76 з Аs=1.98 см2.

Для плити розмірами 2.4 х 2.4 м  приймаємо зварну сітку з кроком стержнів в обох напрямках = 200 х 200 мм.