Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 31

Переріз III-III виходить за цю ділянку на відстань 26 см.

Площа стиснутої зони перерізу:

Ас=А(1-2l0/h)= см2.

Необхідний опір:

R= МПа.

Так як R=0.61.5 МПа то попередньо прийнята марка цегли та розчину задовільняє поставленим вимогам.

Несуча спроможність:

Nadm=кН

NadmN=304.4*0.95=289.2 кН.

Умови розрахунку по забезпеченню міцності задовільнені.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

Розділ 3. Технологія та організація будівництва.

Технологія та організація будівництва розраховується виходячи з вимог новітніх досягнень у будівельному виробництві, які грунтуються на принципах індустріалізації будівельного виробництва, впровадженні нових методів та форм реалізації.

Важливим в цьому є:

-підвищення збірності конструкцій та елементів заводського виготовлення;

-перехід на вузловий монтаж конструкцій та технологічного обладнання;

-впровадження поточних методів в будівництві;

-комплексна механізація та автоматизація будівельно-монтажних робіт та впровадження рекомендацій по впровадженню результатів закінчених наукових вишукувань в області дослідження організації будівництва та технології монтажних робіт, а також додержання основних вимог по науковій оргнізації праці.

Враховуючи зазначені науково-методичні принципи, всі підрозділи розроблені у відповідності до них та діючих нормативів.

3.1 Умови здійснення будівництва.

Ділянка під будівництво “Фізкультурно-ощдоровчого” комплексу відводиться в м. Суми по вул. Римського-Корсакова. З південного боку територія обмежена вул. Римського-Корсакова, з західного – вул. Миру, зі сходу – не обмежена, з півночі обмежується лісовим масивом.

В даний час ця територія являє собою пустир, вільний від будівель та споруд, зовнішніх комунікацій. Рельєф місцевості спокійний.

Район будівництва відноситься до II кліматичної зони. Глибина промерзання грунту – 1.2 м.

Для здійснення будівництва приймається генпідрядна організація ООО “Сумбуд”. Матеріально-технічне постачання передбачене зі складів УПТК, підприємств будіндустрії, різних фірм, бетонних вузлів.

Під`їзд до майданчика здійснюється по вул. Римського-Корсакова та вул. Миру, які зв`язані з найбільшими магістралями міста. Максимальна відстань перевозки будівельних матеріалів приймається в межах 15 км.

Ділянки внутрішньомайданчикових доріг та під`їзди від міських доріг повинні бути виконані зі збірних залізо-бетонних плит.

Виробнича потужність підрядних організацій дає можливість виконати заплановані об`єми робіт в заданий термін.

Розрахунок електропостачання будівельного майданчика.

Ведемо його за формулою:

, кВт.

Ртр – необхідна потужність трансформатора, кВт

* - коефіціент витрат потужності в мережах, (1.05-1.1)

 - сума силової потужності електродвигунів, кВт

 - сума потужностей на виробничо-технологічні потреби, кВт

 - сума потужностей на внутрішнє освітлення, кВт

 - сума потужностей на зовнішнє освітлення, кВт

 - коефіціент попиту відповідних груп

 - середні коефіціенти потужностей (0.7-0.8)

Таблиця 3.9

№ п/п

Споживачі електроенергії

Машини

Тимчасові будинки та споруди

Кіль-кість

Р-кВт

К-ть

змін

Назва

Кіль-кість

Розмір

Прим.,м2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Агрегат СО 122 А

1

4.9

1

Виконробська

1

16.2

2

Електротрамбівка

1

1.6

1

Диспетчерська

1

16.2

3

Ножиці електричні

1

0.23

1

Туалет

1

5

4

Машина С-251

1

1.7

1

Душова

1

25

5

Підіймач ТП-9

1

5.2

1

Гардеробна

3

14.6

6

Машина СО400

1

5.2

1

Їдальня

3

11.2

7

Агрегат СО-100А

1

60

1

Медпункт

1

20