Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 28

Для штучного заземлення приймають вертикальні і горизонтальні електроди. В якості вертикальних електродів використовують стальні труби діаметром 3-5 см, сталь розміром від 40*40 до 60*60 мм, довжиною 2.5-3 м. Для зв`язку вертикальние електродів використовують смугову сталь перерізом 48 мм2. Для влаштування вертикальних заземлень попередньо відривають траншеї глибиною 0.7-0.8 м.

 


1 – заземлювачі;

2 – штаба

Опір одного трубчатого заземлювача Rтр вертикально встановленого в землю визначаэться за формулою:

l=2.5 м – довжина труби;

 Ом – питомий опір грунту розтіканню струма для суглинків;

d=5 см – діаметр труби;

h – відстань від рівня землі до середини заземлення;

 см.

 Ом.

Кількість заземлювачів визначається за формулою:

 шт.

=4 Ом – розрахункова величина опору;

*=1.6 – коефіціент сезонності

*=1 – коефіціент використання труб для контурного заземлення.

Визначаємо опір суглинку:

 Ом, де

ln=1.05*а*n =1.05*250*12=3150 см – довжина смуги

n – кількість труб;

в – шириеа смуги.

Визначаємо результуючий опір.

 ОмОм.

 - коефіціент використання смуги.

Прийнята кількість труб і довжина смуги забезпечують достатнє заземлення.

РОЗДІЛ 6: ОХОРОНА ПРИРОДИ.

Розділ 6. Охорона природи.

Життя людини проходить між живою та неживою природою. Всі елементи біосфери існують в стані динамічної рівноваги. Специфіка будівельного виробництва полягає в тому, що його діяльність відбувається на поверхні землі та в земній корі. В результаті цього з`являються такі негативні як знищення плодючого шару та ін. В процесі будівництва виникають такі явища, як підтоплення, зневоднення, засмічення землі. В містах великі підприємства, водосховища змінюють клімат, засмічубть атмосферу. Виробництво будівельних матеріалів пов`язано з велиеою кількістю відходів, що засмічують територію. Будівельні машини та механізми порушують природну структуру грунту. Вихлопні гази та інші викиди забруднюють атмосферу. Стічні води після миття машин забруднюють водоймища. Тому важливо оберігати від забруднення та виснаження атмосферу, водеі запаси, рослинний та тваринний світ. Для цього потрібно застосовувати природоохоронні заходи.

6.1  Охорона земельних ресурсів.

Будувати потрібно на землях непридатних для використання у сільському господарстві. Це затоплені та заболочені землі, ділянки, на яких по різним пичинам відсутній рослинний шар, землі, що вражені вітровою та водною ерозією.

Будівництво на таких землях пов`язане з попередньою інженерною підготовкою. Зазвичай складна інженерно-геологічна ситуація забудови потребеє значних витрат при влаштуванні основ та фундаментів. Це є найбільш відповідальним, дорогим процесом, що потребує інженерної думки.

В початковий період будівництва потрібно зняти родючий шар грунту на будмайданчику. При цьому необхідно врахувати, що при зберіганні в буртах родючий шар втрачає свої якості за рахунок мінералізації органіки.

Необхідно досягати зменшення обсягу земельних робіт, оскільки знятий грунт необхідно складувати на корисній земляній ділянці.

Робота землерийних та транспортних машин при виконанні земляних робіт порушує всі елементи біосфери. Тому доцільно влаштувати фундаменти споруд без виймання грунту: палі, буронабивні палі, стіна в грунті, штучне закріплення основи.

Сьогодні великі ділянки землі зайняті звалищами сміття та відходами промисловості. Багато цих відходів можна використати в будівництві. В процесі ведення земляних робіт необхідно дотримуватись усих заходів, що запобігають водній та вітровій ерозії, виникненню зсувів. Це досягається збереженням ролючого шару, контролем викидів, атмосферних опадів, проведення тимчасового закріплення схилів та відкосів.

Раціональне використання матеріалів при виконанні робіт дозволяє знизити витрати цемента, зменшити кількість відходів, що вивозаться на звалища.

Розпилення цемента по поверхні землі призводить до повного знищення живої природи. Теж виникає при транспортуванні, вантажних роботах, при зберіганні.

6.2  Охорона водних ресурсів.