Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми

Страницы работы

Содержание работы

Анотація.

Тема дипломної роботи “Мотель на 100 місць” на трасі Київ – Суми, на підїзді до  Сум.

Виконавець: Касьян Ігор Миколайович, студент  5-го курсу інженерно-технологічного факультету спеціальності промислове та цивільне будівництво, Сумського НАУ.

Керівник: Паустовський Сергій Віталійович, доцент кафедри архітектури та будівництва.

Обсяг дипломної роботи: ____аркушів графічної частини та розрахунково - пояснювальна записка в обсязі ____ сторінки.

Архітектурно-будівельний розділ : плани, розрізи, вузли, архітектурний генплан та теплотехнічний розрахунок.

Розрахунково-конструктивний розділ: розрахунок структурного покриття, розрахунок цегляного простінка, розрахунок фундаментів.

Розділ технології та організації будівництва: техкарта, календарний графік будівництва.

 Розділ охорони праці при  проведенні будівельних робіт.

Розділ охорони природи : заходи з охорони природи при веденні будівництва.

Економічний розділ: зведений, об`єктний та локальний кошториси. Розрахунок техніко - економічного ефекту.

Розділ економіки природокористування: методи оцінки природоохоронних заходів.

Зміст дипломного проекту.

1.  Архітектурно-будівельний розділ

1.1  Розробка генерального плану.

1.2  Об`ємно-планувальні рішення.

1.3  Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій.

1.4  Архітектурно-конструктивні рішення.

1.4.1 Уніфікація та стандартизація в будівництві.

1.4.2 Обгрунтування вибору типу несучих конструкцій.

1.4.3 Вибор конструкцій дверей, вікон.

1.4.4 Оздоблення фасадів, підлоги, приміщень.

1.5  Інженерно-технічне обладнання.

2.  Розрахунково-конструктивний розділ.

2.1  Обгрунтування вибору основних несучих конструкцій.

2.2  Розрахунок структурного покриття.

2.3  Розрахунок фундаментів.

2.4  Розрахунок простінка.

3.  Технологія та організація будівництва.

3.1  Умови будівельного виробництва.

3.2  Обгрунтування термінів будівництва.

3.3  Визначення складу та об`ємів будівельно-монтажних робіт.

3.4  Вибір методів виконання робіт.

3.5  Вибір комплектів будівельних машин та обладнання.

3.6  Технологія виконання будівельних процесів. Розробка техкарти на монтаж структури.

3.7  Будівельний генеральний план.

3.8  Календарний план будівництва.

4.  Дослідницька робота.

5.  Охорона праці.

5.1  Трудове законодавство.

5.2  Техніка безпеки в будівництві.

5.2.1  Земляні роботи.

5.2.2  Кам`яні роботи.

5.2.3  Бетонні та залізобетонні роботи.

5.2.4  Монтажні роботи.

5.2.5  Покрівельні роботи.

5.2.6  Опоряджувальні роботи.

5.2.7  Зварювальні роботи.

5.3  Виробнича санітарія.

5.4  Пожежна безпека.

5.5  Розрахунок освітлення будівельного майданчика.

5.6  Розрахунок стропувальних пристроїв.

5.7  Заходи з електробезпеки.

6.  Охорона природи.

6.1  Охорона земельних ресурсів.

6.2  Охорона водних ресурсів.

6.3  Охорона атмосфери.

7.  Економічний розділ.

7.1  Техніко-економічні розрахунки економічного ефекту. Кошторисна документція.

7.2  Розрахунок техніко-економічних показників проекту.

Розділ 1. Архітектурно-будівельний.

1.1  Розробка генерального плану.

Для кожного виду громадських будівель характерний свій функціонально-технологічний процес, на основі якого висуваються вимоги до проекту .

Для мотельного комплексу основним процесом є забезпечення комфортного відпочинку з всебічним якісним обслуговуванням водіїв автотранспортних засобів та їх пасажирів. Мотельно–готельний  комплекс пропонується розмістити на земельній ділянці Сумоблавтошляху західної околиці м.Суми, де територія ділянки переходить в лісосмугу. Під”їзди до комплексу   з м.Київа, Сум мають асфальтобетонне покриття.

Будівля комплексу розміщена за червоною лінією забудови міста Суми, з орієнтацією головного фасаду на захід, південний захід, що обумовлено архітектурно-композиційними вимогами.

Розміщення будівлі забепечує інсоляцію комплексу в межах вимог СНиП.

Крім основної будівлі комплексу на ділянці розміщуються гімнастичні майданчики, автостоянки, майданчики для відпочинку, господарчий майданчик. До ділянки запроектовані асфальто-бетонні під`їзди від господарських та спальних корпусів . Покриття проїздів – асфальтобетонне, покриття тротуарів – тротуарна плитка різної кольорової гами.

Передбачене проектом озеленення створює сприятливу атмосферу для відпочинку гостей та персоналу комплексу. Цьому сприяє перехід території комплексу в лісосмугу. Основний матеріал для озеленення – хвойні, листяні дерева та кустарники. Регулярна посадка дерев вздовж  під”їздів та границь ділянки забудови знижує рівень шуму та запиленості. Кустарники виконують функції акустичного та візуального ізолятора. Відстань до інших будов забезпечує протипожежні вимоги. Будівля  комплексу шкідливого впливу на оточуюче середовище не справляє, оскільки в ній передбачені всі інженерно-технічні заходи згідно існуючих сонітарних норм.

Генплан та експлікація приведені на аркуші №1.

ТЕП генплану:

Похожие материалы

Информация о работе