Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 23

Перші два варіанти є більш капітальними та  та індустріальними. Значним їх недоліком є те, що ці варіанти влаштування покриття мають значну  масу порівнянно зі структурним покриттям. Це збільшує навантаження на стіни, фундаменти та грунти основи, що веде до необхідності застосування матеріалів більш високих  марок і збільшення розмірів несучих конструкцій і  фундаментів. Причому в таких конструктивних рішеннях ферми або балки зазвичай спираються на колони або пілястри, розташовані з кроком 6м.

 Все вищевказане  призводить  до подорожчання будівництва.

Третій варіант хоч і має значні трудові витрати при виготовленні просторової решітчатої структури, але водночас  має і значні переваги. Застосування структурного  покриття  значно зменшує навантаження на стіни, фундаменти  та грунти основи, що дозволяє одержати значну економію матеріальних, технічних та фінансових ресурсів.

 Витрати праці значною мірою компенсуються однотипністю (регулярністю)  елементів структури та спрощенням вузлів їх поєднання; конструкція цих вузлів також теоретично розроблена на кафедрі будівельних конструкцій.

Виходячи з перелічених переваг, в проекті прийнятий для розробки  варіант покриття у вигляді структури з поясними сітками з квадратних комірок.

РОЗДІЛ 5: ОХОРОНА ПРАЦІ.

Розділ 5. Охорона праці.

Охорона праці в будівництві заснована на вимогах забезпечення найбільш сприятливих та безпечних умов праці, що сприяють її продуктивності.

Це система взаємопов`язани заходів законодавчого, соціально-економічного, організаційно-технологічного  та санітарнр-гігієнічного характеру. Вона включає питання трудового законодавства, техніки безпеки , виробничої санітарії і пожежної безпеки, нагляду і контролю за виконанням норм охорони праці.

5.1 Трудове законодавство регламентує взаємовідносини між робітниками та адміністрацією, режим робочого часу та відпочинку працівників, умови праці жінок та неповнолітніх, порядок приймання та звільнення робітників.

Основи трудового законодавства з охорони праці викладені в кодексі законів про працю.

5.2 Техніка безпеки в будівництві.

Завданням техніки безпеки є організаційні та технічні заходи по створенню безпечних умов праці та попередження нещасних випадків, що пов`язані з виробництвом.

При виконанні будівельно-монтажних робіт слід керуватися вимогами БНіП III-4-80* “Техніка безпеки в будівництві”.

Нових робітників допускають до роботи тільки після проходження ввідного інструктажа та інструктажа на робочому місці з техніки безпеки з оформленням у відповідних журналах. Знання техніки безпеки перевіряють кожен рік як робітників, так і ІТР.

5.2.1  Землані роботи.

До початку виконання земляних робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій повинні бути розроблені та узгоджені з організаціями, що їх експлуатують, заходи з безпечних умов праці, а розташування підземних комунікацій на місцевості позначено відповідними знаками чи написами.

Котловани і траншеї, що розробляються на вулицях, проїздах, а також в місцях , де рухаються люди і транспорт, повинні бути огороджені захисним огородженням, на якому необхідно встановлювати попереджувальні написи і знаки, а в нічний час сигнальне освітлення.

Місця проходження людей через траншеї повинні бути обладнані перехідними містками,  що освітлюються в нічний час.

Грунт, що виймається з котлованів і траншей слід розміщувати на відстані не менше 0.5 м від бровки виїмки.

Розробляти грунт методом підкосу не дозаоляється. Валуни та каміння, відшарування грунту, виявлені на відкасах повинні бути видалені.

Перед лопуском робітників в котловани чи траншеї глибиною більше 1.3 м повинна бути перевірена стійкість відкосів чи кріплення стін. Завантаження грунту на автосамоскиди повинно виконуватись з боку заднього чи бокового борта.

5.2.2  Кам`яні роботи.

При переміщенні і подаванні вантажопід`ємними кранами цегли слід застосувати піддони.контейнери й вантажезахватні пристрої, що виключають можливість падіння вантажу при підійманні.