Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 14

I.  Мв=0, II. Мв=0.78 х 2,782/2=3 кНм,

II.   III. Мв=0.78 х 7,982/2=24,84 кНм.

Визначаємо зусилля, що виникають в перерізах від дії F, , та .

Переріз I: кНм.

Переріз II:  кН

кНм

 кНм.

Переріз III:  кН

кНм

 кНм.

Конструктивний розрахунок.

Для перерізу II-II N=200.7 кН, М=9.5 кНм. Ексцентриситет прикладання поздовжньої сили е0=М/N=9.5/200.7=0.047 м=4.7 см.

Розрахункова висота простінку l0=8.3 м, т.я. товщина стіни 510300, то мg1=1.

Попередньо задається марка цегли М100, марка розчину М50. Пружня характеристика кладки: , розрахунковий опір R=1.5 МПа. Висота стиснутої зони: hс=h-2e0=51-2 х 4.7=41.6 см, відношення ,  - гнучкість.

Коефіціент поздовжнього згину ;.

Знаходимо  для середньої третини висоти поверху:.

Переріз II виходить за цю ділянку на відстань 218 см.

Площа стиснутої зони перерізу:

Ас=А(1-2l0/h)= см2.

Необхідний опір:

R= МПа.

Так як R=0.281.5 МПа то попередньо прийнята марка цегли та розчину задовільняє поставленим вимогам.

Несуча здатність: Nadm=кН

NadmN=200.7 х 0.95=190.7 кН.

Умови розрахунку по забезпеченню міцності задовільнені.

Аналогічні розрахунки виконуємо для перерізу III-III: N=304.4 кН, М=26.94 кНм. Ексцентриситет прикладання поздовжньої сили е0=М/N=26.94/304.4=0.088 м=8.8 см.

Розрахункова висота простінку l0=8.3 м, т.я. товщина стіни 510300, то мg1=1.

Попередньо задається марка цегли М100, марка розчину М50. Пружня характеристика кладки: , розрахунковий опір R=1.5 МПа. Висота стиснутої зони: hс=h-2e0=51-2*8.8=33.4 см, відношення ,  - гнучкість.

Коефіціент поздовжнього згину ;.

Знаходимо  для середньої третини висоти поверху:

.

Переріз III-III виходить за цю ділянку на відстань 26 см.

Площа стиснутої зони перерізу:

Ас=А(1-2l0/h)= см2.

Необхідний опір:

R= МПа.

Так як R=0.61.5 МПа то попередньо прийнята марка цегли та розчину задовільняє поставленим вимогам.

Несуча спроможність:

Nadm=кНNadmN=304.4*0.95=289.2 кН.

Умови  по забезпеченню міцності задовільнені.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

Розділ 3. Технологія та організація будівництва

Технологія та організація будівництва розраховується виходячи з вимог новітніх досягнень у будівельному виробництві, які грунтуються на принципах індустріалізації будівельного виробництва, впровадженні нових методів та форм реалізації.

Важливим в цьому є:

-підвищення збірності конструкцій та елементів заводського виготовлення;

-перехід на вузловий монтаж конструкцій та технологічного обладнання;

-впровадження поточних методів в будівництві;

-комплексна механізація та автоматизація будівельно-монтажних робіт та впровадження рекомендацій по впровадженню результатів закінчених наукових вишукувань в області дослідження організації будівництва та технології монтажних робіт, а також додержання основних вимог по науковій оргнізації праці.

Враховуючи зазначені науково-методичні принципи, всі підрозділи розроблені у відповідності до них та діючих нормативів.

3.1 Умови здійснення будівництва.

Ділянка під будівництво фізкультурно-спортивного комплексу відводиться на північній околиці міста Остер, на території Деснянського навчального центру. З південного боку територія обмежена забудовою навчального центру, з західного – полігоном для навчання курсантів, зі сходу – не обмежена, з півночі обмежується лісовим масивом.

В даний час ця територія являє собою площину, вільну від будівель та споруд, зовнішніх комунікацій. Рельєф місцевості спокійний.

Район будівництва відноситься до II кліматичної зони. Глибина промерзання грунту – 1.2 м.

Для здійснення будівництва приймається генпідрядна організація ООО “Чернігівбуд”. Матеріально-технічне постачання передбачене зі складів УПТК, підприємств будіндустрії, різних фірм, бетонних вузлів.

Під`їзд до майданчика здійснюється по під”їзних шляхах з Київа та Чернігова, які зв`язані з сіткою доріг центру. Максимальна відстань перевезення будівельних матеріалів приймається в межах 15 - 25 км.

Ділянки внутрішньомайданчикових доріг та під`їзди від міських доріг повинні бути виконані зі збірних залізобетонних плит.