Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 21

 л/с. Приймаємо 0,2 л/с.

Витрати води на побутові потреби:

 л/с;

Витрати води на душові потреби

 л/с;

Qзаг=Q1+Q2+Q3=0.2+0.21+0.58=0.99 л/с.

Діаметр внутрішнього водопроводу:

 мм.

Приймаємо трубу діаметром 25 мм.

Розрахунок потреб в електроенергії.

Сумарна потреба визначається за формулою:

;

1.1 – коефіціент, що враховує втрати в мережі.

k – коефіціент,що залежить від виду та числа користувачів k=0.6-1;

Р – потужність машин та механізмів;

Баштовий кран Т-266 – 2 шт. – 80 кВт;

Розчинонасос СО-49Б – 1 шт – 4 кВт;

Вібратори ІВ-91 – 3 шт 1,8 кВт;

Штукатурна станція “Салют 3” – 1 шт. – 10 кВт;

Зварьвальний апарат СТН-350 – 1 шт. – 25 кВт;

Загальна потужність: 120.8 кВт.

 кВт.

Внутрішнє освітлення:

 кВт

Зовнішнє освітлення доріг, складів.

Відкриті склади S=0.931 м2*1.2=1.1 кВт

Внутрішньомайданчикові дороги:

L=0.2 км*2.5=0.5 кВт;

Прожектори – 13 шт по 0.5 кВт, потужність – 6.5 кВт

Разом 8.1 кВт.

Потужність усіх користувачів

W=82.2+8.1+2.4=92.7 кВт

Wпотр=1.1*92.7=101.97 кВт

Приймаємо трансформатор ТМ 180/6.

Техніко-економічні показники будгенплана:

1. Площа будівельного майданчика F, м2  -  14280

2. Площа забудови будівлі Fп, м2   - 3053

3. Площа забудови тимчасовими будівлями та спорудами Fв, м2  -    824

4. Коефіціент kпв=Fв/Fп=824/3053=0.27

5. Коефіцієнти  компактності будгенплану:

k1= Fп/F=3053/14280=0.21

k2= Fв/ F=824/14280=0.06

3.8 Календарний план будівництва.

Виконувався  на основі таких даних :

-об`ємно-планувальні, конструктивні, технологічні рішення будівлі, фізичні об`єми;

-організаційно - технологічні схеми;

-календарні плани робіт з окремих видів робіт;

-норми затрат праці з РЕКН

-дані по кількості та кваліфікаційному складу бригад.

При занесенні в календарний графік переліку робіт необхідно дотримуватись технологічної послідовності, та групуванням по видах та періодах  будівництва.

Тривалість виконання робіт визначалася, виходячи з трудомісткості процесів та їх суміщення.

Розрахунок складу бригад.

п/п

Шифр

норм

Номери та назви циклів за відомістю об`ємів

Од. виміру

Vр-об`єм

робіт

Дані для розрахунку

Сформо-ваний склад бригад

Тпр-прийната трудоємкість

Тср-срок виконання робіт

Kр-кількісний склад бригад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2-1

Розробка грунта екскаватором

м3

9900

180

Тср=1476/8.2=180,

2 зм, 3 екск.

6

6 (2 бр. по 3 чол.)

2

2-3

Улашт. монолітних з/б фундаментів , основи

м3

148

14

Тср=147.6/8.2= =18дн

6

6 (1 бр. по 6 чол.)

3

3-1

Встановлення колон та рігелів

шт.

44

93

128

Тср=262.4/8.2= =32дн

4

4 (2 бр. по3 чол.)

4

3-2

Мурування стін

м3

2170

2520

Тср=492/8.2=60дн

42

6 (2 бр. по 2 чол.)

5

3-3

Улаштув. панелей покриття та перекриття

шт.

600

300

Тср=820/8.2=10дн.

30

30 (3 бр. по10 чол.)

6

3-14

Штукатурні роботи

м2

6497

440

Тср=44 дн

10

10 (1 бр. по 10 чол.)

7

3-16

Фарбування внутрішнє

м2

12280

2140

Тср=66 дн

32

32 (2 бр. по 16 чол.)

8

3-18

Різні роботи

-

-

390

Тср=65 дн

6

6 (1 бр. по 6 чол.)

Техніко-економічні показники.

1.  Тривалість будівництва – 12.3 міс;

2.  Нормативна тривалість – 13 міс.;

3.  Коефіціент тривалості будівництва: ;

4.  Трудоємкість нормативна: Тн=15650 люд.зм;

5.  Трудоємкість прийнята: Тпр=14420 люд.зм;