Проектування мотелю на 100 місць на трасі Київ–Суми, на під'їзді до міста Суми, страница 11

Основними навантаженнями на структуру є :

- Постійне навантаження від ваги покрівлі, власна вага конструкцій;

- Снігове навантаження.

Всі навантаження прикладаємо у вузли верхнього поясу структури.

Розрахункова схема являє собою просторову решітчасту плиту, де елементи:

1-149 – елементи нижнього поясу

150-336 – елементи верхнього поясу

337-782 – розкоси

673-710 – опорні стояки.

Визначення навантаження від покриття на 1 м2.

№ п/п

Конструкція покриття

Нормат. навант., кН/м2

Коеф. надійн.

gf

Розрах. навант. кН/м2

1

Захисний шар гравію  мм

0.27

1.2

0.32

2

3 шари рубероїду на бітумній мастиці,  мм

0.12

1.1

0.13

3

Цементно-піщана стяжка,  кг/м3,

0.4

1.2

0.48

4

Керамзитовий гравій,  кг/м3,

0.5

1.2

0.6

5

Плити мінераловатні,  кг/м3,

0.19

1.2

0.23

6

Профільовані металеві листи

0.15

1.1

0.16

Разом

1.63

1.92

Розрахункове навантаження складає 1.92 кН/м2.

Снігове навантаження:

Згідно СНиП для міста Остер S0=0.7 кН/м2, Sн= S0*с, де с-коефіціент, що залежить від конфігурації покрівлі ( с=1).

Нормативне снігове навантаження:

Sн = S0х с=0.7 кН/м2.

Розрахункове снігове навантаження:

S = 0.7 х 1.4 = 0.98 кН/м2, де =1.4.

Оскільки навантаження прикладається у вузли структури, то вантажна площа становить: у всіх рядових вузлах–9 м2, у крайніх–4.5 м2, по кутах – 2.25м(крок вузлів верхньої і нижньої сіток становить 1,5м).

Розрахунок ведемо програмним комплексом  LIRA 9.

На основі розрахунку, виконаного за допомогою програмного номплексу LIRA 9, отримуємо результати. Після аналізу зусиль в стержнях вибираємо максимальні розтягуючі та стискаючі зусилля. Проаналізуємо пояси структури.

Максимальне розтягуюче зусилля знаходиться в нижньому поясі в елементах 39 та 40, N=15.85т.

Максимальне стискуюче зусилля знаходиться в верхньому поясі в елементах 195, N = 34.38т.

Максимальне розтягуюче зусилля в розкосах 504 та 505, N=7.54т.

Максимальне стискуюче зусилля в розкосах 745, 746, 747, 748, N=13.58т.

Підбираємо перерізи профілів по максимальних зусиллях.

Проектуємо структуру з гнутозварних сталевих гнутих профілів квадратного перерізу зі сталі С235 (Ry=23 кН/cм2) Підберемо переріз поясів структури  по максимальних  стискуючих зусиллях, N= -343.8 кН.

, де =1 ( коефіціент умов роботи);

*    - коефіціент поздовжнього згину, залежить від гнучкості стержня:

, де  - розрахункова довжина,

*          - радіус інерції.

Приймаємо профіль Гн  ÿ125 х 4; А = 18.7 см2, і = 4.89 см.

Перевіряємо стиснутий стержень на стійкість:

,

кН/см2.

Вибраний профіль задовольняє умові стійкості. Перевіряємо його на максимальне розтягуюче зусилля по формулі:

,

 кН/см2.

Підібраний переріз задовольняє умові міцності.

Підберемо перерізи розкосів.

Максимальне зусилля на стиск N=135.8 кН. Приймаємо з сортаменту Гнÿ 70 х 5; А=11.9 см2, і=2.58 см,

,

 кН/см2.

Перевіряємо його на максимальне розтягуюче зусилля по формулі:

, кН/см2.

На основі виконаних розрахунків приймаємо такі перерізи:

Верхній та нижній пояси з профілів Гн ÿ125 х 4; А=18.7 см2, радіус інерції і = 4.89 см, маса =14.7 кг/м.

Розкоси Гнÿ 70 х 5; А=11.9 см2, і=2.58 см, м=9.36 кг/м

Стійки з конструктивних міркувань приймаємо з Гн ÿ140 х 4, м=17.8 кг/м.

Конструювання  вузлів.

Конструкції вузлів приведені на листах конструктивної частини роботи. Всі поясні стержні і розкоси прикріплюються зварюванням до відрізків профілю  Гн ÿ140 х 4. Розміри профілів підібрані з конструктивних міркувань для забезпечення нормальних умов приварювання елементів до вузлового профілю.

Знаходимо розрахункові довжини зварних швів. Розрахунок ведемо по металу шва, оскільки .

, де  см – катет шва.

Rwf=18 кН/см2 – розрахунковий опір зрізу металу шва.