Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 20

3.  Зиммель Г. Избранное: научное издание, Т. 2: Созерцание жизни/ Г.Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 607 с.

4.  Манхейм К. Диагноз нашего времени : Пер. с нем. и англ./ К. Манхейм. – М.: Юрист, 1994. – 700 c.

5.  Молодежь и наркотики (социология наркотизма) : научное издание/ ред. В. А. Соболев, И. П. Рущенко. – Х.: Торсинг, 2000. – 432 с.

6.  Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество: научное издание. – М.: НОРМА, 2002.

7.  Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество : научное издание/ П. А.Сорокин ; общ. ред., сост., авт. предисл. А. Ю. Согомонов. – М.: Политиздат, 1992.

8.  Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО "Фирма "Издательство ACT".

ЖУРНАЛИ

1.  Соціологія: теорія, методологія, маркетинг.

2.  Віче.

3.  Філософська думка.

4.  Соціальна психологія.

5.  Український соціум.

6.  СОЦИС.

7.  Социологический журнал.

8.  Социально-гуманитарные знания.

9.  Вопросы философии.

10. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения

ПОСИЛАННЯ

1.  soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

2.  www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

3.  www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.

4.  www.ecsocman.edu.ru – російський освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент».

5.  www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу «Социологические исследования».

6.  www.isras.ru – офіційний сайт Інституту Соціології РАН.

7.  www.bourdieu.narod.ru – соціологічний простір Пьєра Бурдьє.

8.  www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).

9.  www.uceps.org – офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).

10.  www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).

11.  www.politdumka.kiev.ua – «Політична думка», політологічне Інтернет-видання.

12.  www.sociology.kharkov.ua – Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

13.  http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – официальный сайт журнала «Социология: методология, методы, математические модели» – журнал посвящен количественным методам в социологии.

14.  http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала «Социологический журнал» – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.

15.  http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала «Журнал социологии и социальной антропологии (СПб)» – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии СПбГУ. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.

16.  http://www.ecsoc.msses.ru/"Экономическая социология" электронный журнал

17.  http://conflictology.nm.ru/history_of_sociology_i_2.html – першоджерела з історії соціології

18.  http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури

19.  http://www.politik.org.ua/vid/mag.php3?m=8 – сайт Українського центру політичного менеджменту, список видань центру, архіви номерів журналів «Соціальна психологія».

20.  http://www.uisr.org.ua/ – сайт Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, архів журналу «Український соціум».