Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 3

Згідно з розрахунками таблиці 2.1, а саме коефіцієнту автономії, який за два роки зменшився і на кінець 2007р склав (-0,04) можна сказати, що підприємство фінансово залежно і воно неплатоспроможне.

Згідно з таблицей 2.4 ми бачимо, що власного капіталу немає, а позиковий капітал підприємства на 01.01.2007р. профінансувал на 100 відсотків необоротні активи, запаси та одержані векселі, а також трохи дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги.

          Для аналізу капітала можно використовувати коефіцієнти, характеризуючи стан капіталу. Розрахункові дані, характеризуючи структуру капітала, наведені в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Оцінка структури капіталу ТОВ "Паритет-агро" за звітній період

№ п/п

Показники

Формула

Розрахункове значення

Зміни

на 01.01.2007

на 31.12.2007

1

Коефіцієнт структури покриття довгострокової заборгованості

Довгострокові позикові кошти/Необоротні активи

0,07

0,58

0,51

2

Коефіцієнт концентрації короткострокової заборгованості

Короткострокові забов"язання/Загальний величина забов"язень

0,99

0,93

-0,06

3

Власні оборотні кошти

Власний капітал - Необоротні активи

0,00

0,00

0,00

4

Робочий капітал

Власні оборотні кошти+Довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

.За звітній період я не можу розрахувати коефіцієнти капіталізації, тому що у підприємства власний капітал негативний. Це говорить про те, що підприємство фінансово залежне та фінансово нестабільне. Підприємство не має власних оборотних коштів та робочого капіталу – це також пов’язане з тим, що власний капітал негативний.

Також цікавим показником, є коефіцієнт структури покриття довгострокової заборгованності, який за звітній період виріс на 51 відсоток. Він показує, що на кінець періоду необоротні активи були профінансовані зовнішними інвесторами на 58 відсотків. Це цікаве тим, що підприємство більш ніж на половину працює на позиковому капіталі.. Якість капіталу дуже низька, а якість позикового капіталу характерезується великим ризиком.


4.1. Аналіз фінансової незалежності і фінансової стійкості.

Одним з важливих характеристик ФСП є його фінансова стійкість. Зовнішнім проявом фінансової стійкості є його платоспроможність, тобто забезпеченість запасов і витрат джерелами формування коштів.

Фінансова стійкість – це стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневрує грошовими коштами, здатно шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності, а також призвести витрати на його розширення і оновлення.

          Виділяють чотири типи фінансової стійкості:

1. Абсолютна фінансова стійкість – запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів (ВОК). Цьому типу відповідає нерівність:

ВОК>З;

2. Нормальна фінансова стійкість – запаси і витрати формуються за рахунок ВОК і довгострокових займів.

ВОК +ДЗ ≥ З;

3. Нестійке фінансове положення – запаси і витрати забезпечуються за рахунок ВОК, довгострокових і короткострокових займів.

ВОК +ДЗ + ККр ≥ З;

4. Кризове фінансове становище – запаси і витрати забезпечуються джерелами формування коштів і підприємство знаходиться на грані банкрутства

ВОК +ДЗ + ККр < З;

          Визначемо тип фінансової стійкості по даним таблиці 4.1.1 за звітній період підприємства ТОВ «паритет-агро»: