Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 12

Таблиця 8.1

Аналіз ефективності ТОВ "Паритет-агро" за 2006 -2007рр.

Показник

Формула

Розрахункове значення

Зміни

на 2006р.

на 2007р.

Збитковість активів

Збиток/Середньорічна вартість сукупних активів

-0,06

-0,02

0,04

Збитковість власного капіталу

Збиток/Середньорічна вартість власного капіталу

-2,16

0,67

2,83

Збитковість перманентного капіталу

Збиток/Середньорічна вартість перманентного капіталу

-1,42

-2,56

-1,14

Збитковість основних фондів

Збиток/Середньорічна вартість основних фондів

-0,55

-0,20

0,36

Збитковість виробництва продукції

Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції

-0,06

-0,08

-0,02

Рентабельність операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності/Витрати по операційній діяльності

0,04

0,53

0,49

Збитковість підприємства

Збиток/Загальні витрати

-0,06

-0,06

0,00

Рентабельність продаж по валовому прибутку

Валовий прибуток/Чисту виручку

0,05

0,07

0,02

Рентабельність продаж операційної діяльності

Операційний прибуток/Чисту виручку

0,01

0,02

0,02

Збитковість продаж    

Збиток/Чиста виручка

-0,01

-0,005

0,01

Ми не можемо розрахувати показники рентабельності, тому що у нас збиток, тому ми розраховуємо збитковість показників.

Розрахувавши збитковість капіталу, ми бачимо, що на одну гривню авансованого капіталу приходиться певна кількість гривень збитку. Це говорить про зниження ефективності діяльності підприємства. Збитковість активів на 2007 рік зменшилась на 0,04 і склала (-0,02), також зменшилась збитковість власного капіталу на 2,38 і склала 0,67, в даній ситуації це гарно для підприємства, тому що воно йде до отримання прибутку.

Також виробництво продукції для підприємства є збитковим, і збитковість зростає. Це є негативним показником, тому що підприємство повинно отримувати прибуток від реалізації продукції – це основна мета функціонування підприємства.

8.2 Факторний аналіз ефективност ТОВ «Паритет-агро».

При аналізі коефіцієнтів збитковості я буду використовувати двофакторну модель. Призначення моделі – з’ясувати фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнту рентабельності власного капіталу. В основу аналізу закладена наступна детермінована модель:

Збитковість aктивів = (ЧП/А*)*(ЧВ/ЧВ) = Rпродаж*Коефіцієнт оборотності активів,

де ЧП – чистий прибуток;

      А* - середньорічні активи;

     ЧВ – чиста виручка;

      Rпродаж – рентабельність продаж.

З наведеної моделі бачимо, що рентабельність активів підприємства залежить від двох факторів першого порядку: рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності активів. Значимість даних показників пояснюється тим, що вони в деякій мірі узагальнюють всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства: перший фактор узагальнює звіт про фінансові результати, другий – актив балансу.

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства ми використаємо прийом цепних підстановок. Для зручності розрахунків, вплив факторів на коефіцієнт збитковості активів скористуємося допоміжною табл. 8.1.1

Таблиця 8.1.1

Зміни коефіцієнта рентабельності активів і факторних показників в динаміці