Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 15

Отже зробивши дві різні моделі ми отримали результат, що підприємству загрожує банкрутність, якщо він не прийме санаційних заходів.


РОЗДІЛ 10

Оцінка кредитоспроможності ТОВ «Паритет-агро»

Кредитоспроможність – це спроможність клієнта в повному обсязі та у визначений кредитною угодою строк розрахуватися за своїми борговими забов’язанням. Кредитоспроможність пов’язана із платоспроможністю.

Мета аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності позичальника, на основі якої кредитор приймає рішення щодо можливості надання кредиту або припинення кредитних відносин з клієнтом.

Зробимо розрахунки та занесемо їх у табл. 9.1:

Таблиця 9.1

Аналіз кредитоспроможності ТОВ "Паритет-агро"

№п/п

Показники

Теоретичне значення

Вагоме значення

Розрахункове значення

Оціночне значення

Значення з урахуванням ваги

1 група. Показники попереднього оцінювання позичальника

1

Період функціонування підприємства

0,5 - 5

0,5

11

11

5,5

2

Наявність бізнес-плана

0-1

1

1

1

1

3

Прибутковість діяльності

0-3

2

0

0

0

4

Погашення кредиту в минулому

0-1

6

0,4

0,4

2,4

5

Сплата процентів за використання кредиту

0-1

6

0,4

0,4

2,4

Всьго за розділом 1

11,3

2 група. Показники платоспроможності позичальника

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

>2

8

0,91

1

8

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,3

7

0,76

2

14

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,2

6

0

0

0

Всьго за розділом 2

22

3 група. Показники фінансової стійкості позичальника

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

>0,6

6

0

0

0

2

Коефіцієнт автономії

>0,2

5

0

0

0

3

Коефіцієнт фінансового ризику

<1

4

0

0

0

4

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

>0,7

4

5,03

2

2

5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

>0,5

4

0

0

0

Всьго за розділом 3

2

4 група. Показники надійності підприємства

1

Коефіцієнт забезпеченості кредита

>1,6

8

2

Коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості

0-2

2

30,1

2

2

3

Коефіцієнт оборотності чистої кредиторської заборгованості

0-2

2

11,72

2

2

4

Якість управління підприємством

0-2

2

0

0

0

Всьго за розділом 4

4

Всього

39,3

Отримавши результат по розрахункам можна сказати, що клас ТОВ «Паритет-агро» - Д. До цього класу належать позичальники, подальше кредитування яких неприпустиме, а видані позики практично неможливо повернути на час проведення класифікації.