Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро»

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 3

 Аналіз майнового стану, ефективності і інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро»

Для того щоб почати аналіз, в першу чергу ми звернемо увагу на зміни майна підприємства в цілому. Отже вартість майна ТОВ «Паритет-агро» на початок 2006р складала 6136,2 тис.грн, а на кінець 2007р – 11321,8 тис.грн за два роки вона збільшилась майже у два рази, але прибуток від реалізації за звітній період є негативним, це свідчить про зниження еффективності діяльності підприємства.

          Занесемо розрахунки в таблицю 3.1:

Таблиця 3.1

Характеристика майнового стану ТОВ "Паритет-агро" за 2006-2007р.

Показники

Формула

Розрахункове значення

Зміни

Як змінився коефіцієнт

31.12.2006

31.12.2007

Коефіцієнт зносу

К зносу=Накопичений знос/Первісна вартість основних засобів

0,06

0,13

0,07

Позитивно

Коефіцієнт пригодності

К пригодності = 1-Кзносу

0,94

0,87

-0,07

Позитивно

Показники

Формула

Розрахункове значення

Зміни

Як змінився коефіцієнт

2006

2007

Оцінка ефективності і інтенсивності використання основних засобів

Фондовіддача

ФО=Чиста виручка/Середньорічна вартість основних засобів

44,17

40,98

-3,19

Позитивно

Фондоємкість

ФЄ=1/ФО

0,02

0,02

0,00

-

Оцінка використання основних засобів

Коефіцієнт оборотності активів

Кm=Чиста виручка від реалізації продукції/Середньрічна вартість майна підприємства

4,73

5,03

0,29

Позитивно

Коефіцієнт оборотності запасів

К о.з.=Собівартість реалізованої продукції/Середньорічна вартість запасів

14,17

21,56

7,38

Негативно

Період одного оборота запасів

tо.з=Кількість днів в періоді/Ко.з

25

17

12

Позитивно


Оцінка дебіторської заборгваності

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

К д.з.= Чиста виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість дебіторської заборгованості

18,04

30,10

12,06

Позитивно

Період погашення дебіторської заборгованості

tо.д.з.=Кількість днів в періодє/Кд.з.

20

12

-1

Позитивно

Оцінка кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К к.з.=Собівартість реалізованої продукції/Середньорічна вартість кредиторської заборгованості

10,97

11,72

0,76

Позитивно

Період погашення кредиторської заборгованості

tо.д.з.=Кількість днів в періодє/К к.з.

33

31

-2

Позитивно

Оцінка дебіторської заборгваності

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

К д.з.= Чиста виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість дебіторської заборгованості

18,04

30,10

12,06

Позитивно

Період погашення дебіторської заборгованості

tо.д.з.=Кількість днів в періодє/Кд.з.

20

12

-1

Позитивно

Оцінка кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К к.з.=Собівартість реалізованої продукції/Середньорічна вартість кредиторської заборгованості

10,97

11,72

0,76

Позитивно

Період погашення кредиторської заборгованості

tо.д.з.=Кількість днів в періодє/К к.з.

33

31

-2

Позитивно

Оцінка дебіторської заборгваності

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

К д.з.= Чиста виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість дебіторської заборгованості

8,88

8,95

0,07

Позитивно

Період погашення дебіторської заборгованості

tо.д.з.=Кількість днів в періодє/Кд.з.

41

40

-1

Позитивно

Оцінка кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К к.з.=Собівартість реалізованої продукції/Середньорічна вартість кредиторської заборгованості

10,97

11,72

0,76

Позитивно

Період погашення кредиторської заборгованості

tо.д.з.=Кількість днів в періодє/К к.з.

33

31

-2

Позитивно

:

Проаналізувавши табл. 3.1 можна зробити наступні висновки:

Похожие материалы

Информация о работе