Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 8

Таблиця 6.1

Аналіз руху грошових коштів ТОВ "Паритет-агро" за2006- 2007 рр.

Вид діяльності

Попередній період

Звітній період

Зміни

тис.грн

тис.грн

Абсолют. тис.грн

Операційна

-3238,0

2996,0

6234,0

Інвестиційна

-1018,2

-303,1

715,1

Фінансова

4199,2

-2692,8

-6892,0

Валовий позитивний (негативний) потік грошових коштів

-57,0

0,1

57,1

Якість управління

Кризове

Нормальне

         В 2006р. управління підприємством було кризовим, тому що від операційної діяльності ми отримали лише видатки. А усі збитки покривають надходження від фінансової діяльності. А в нормальній ситуації операційна діяльність підприємства повинна забезпечувати надходження грошових коштів, які повністю покривають відток коштів від інвестиційної діяльності або  покривати більшу частину відтока коштів від інвестриційної діяльності с залученням надходжень від фінансової діяльності для покриття меньшої частини інвестеційного відтока. Фінансові надходження не мають довгострокових кредитів і є основним джерелом інвестиційного відтока, то це говорить про те, що тенденція погана , тому що підприємство постійно потребує кредитні ресурси.

         В 2007 р. ситуація значно поліпшилась, з’явились надходження від операційної діяльності, які покривають повністю інвестеційні відтоки. Це нормальна якість управління. Тому що основна діяльність підприємства – це торгівля і отримання прибутку від реалізації продуктів.

         Також розрахуємо коефіцієнт співвідношення Чистий грошовий потік від операційної діяльності/|Чистий грошовий потік від інвестеційної діяльності.|

На 2006р. =  -3238,0/|-1018,2| =  - 3,12

На 2007р = 2996,0/|-303,1| = 9,88

         Рівень показника  підприємство визначає індивідуально, але прийнято брати  >0,5. Тому можна сказати, що в 2066 році цей показник дуже малий і складає (-3,12). В 2007 році цей показник значно виріс і склав 9,88.


РОЗДІЛ 7

Аналіз формування прибутку, його використання

          Прибуток – це сума на яку доходи підприємства перевищують зв’язані з ними витрати.

          Прибуток та собівартість є традиційними показниками в практиці фінансового аналізу діяльності підприємства.

          В ринкових умовах до основних показників також відносять грошови потоки. Чистий грошовий потік можна визначити як суму чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. На відміну від інших видів витрат нарахування амортизаційних відрахувань залишаються на рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних засобів. Амортизаційні відрахування відіграють важливу роль в системі обліку і планування діяльності підприємства. Вони є внутріщним джерелом фінансування. Розмір амортизаційних відрахувань зменшує прибуток, котрий підлягає оподаткуванню. Таким чином амортизаційні відрахування – це важливий фактор стимулювання інвестиційної діяльності підприємства.

          Головними задачами аналізу пррибутку підприємства як фінансового результату господарської діяльності є оцінювання формування прибутку, темпів росту прибутку в цілому і окремо по кожній складовій, визначення факторів, які впливають на розмір прибутку, визначення рівня іх впливу, визначення резервів збільшення прибутку, аналіз використання прибутку підприємства.

          Головна мета діяльності підприємства – отримання прибутку.

 Найбільш важливим абсолютним показником фінансових результатів діяльності підприємства надані в формі №2 «Звіт о фінансових результатах», де вони групуються в розрізі видів діялбності.