Аналіз майнового стану, ефективності й інтенсивності використання майна ТОВ «Паритет-агро», страница 13

Показник

Попередній період

Звітний період

Збитковість активів

-0,06

-0,02

Рентабельність продаж

-0,01

-0,005

Коефіцієнт оборотності активів

2,37

5,03

Загальні зміни збитковості активів визначимо за формулою:

∆Збитковість активів (заг) = Збитковість активів 1 – Збитковість активів 0 = (-0,02)-(-0,06) = 0,04.

Зробимо метод цепних підстановок і занесемо у табл. 8.1.2:

Таблиця 8.1.2

Збитковість продаж

Коефіцієнт оборотності активів

Збиток

Попередній період

-0,01

2,37

-0,02

Звітній період

-0,005

5,03

-0,03

Уо

-0,01

2,37

-0,02

У'

-0,005

2,37

-0,01

Y''

-0,005

5,03

-0,03

Y1

-0,005

5,03

-0,03

Узагальнимо в таблиці 8.1.3 вплив факторів, які впливають на зміни показника збитковості активів:


Таблиця 8.1.3

Узагальнююча таблиця впливу факторів на збитковість активів

Показник

Вплив

Рентабельність продаж

-0,01

Коефіцієнт оборотності активів

-0,03

Всього (зміни коефіцієнту збитковості активів)

-0,04

Таким чином, зміни показників збитковості продажів, коефіцієнта оборотності активів призвели до зменшення коефіцієнту збитковості. Ми бачимо, що вибрані показники негативно впливають на збитковіст активів.

8.2 Аналіз ділової активності ТОВ «Паритет-агро»

В широкому смислі ділова активність означає весь спектр зусиль, направлених на покращення діяльності фірми на ринках продукції, труда та капіталу. В контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей термін приймається в більш вузькому значенні – як поточна виробнича і комерційна діяльність підприємства. На практиці найбільш широкого застосування знайшли наступні фінансові показники ділової активності. Розрахуємо основні показники ділової активності для нашого підприємства (див. табл. 8.2.1).

Таблиця 8.2.1

Аналіз ділової активності ТОВ "Паритет-агро" за 2006-2007рр

Показник

Формула

Розрахункове значення

Зміни

за 2006 р

за 2007р.

Коефіцієнт оборотності авансованого капіталу

Чиста виручка/Середні за період совокупні активи

4,73

5,03

0,29

Період обороту авансованого капіталу

360/Коефіцієнт оборотності авансованого капіталу

76

72

-4

Коефіцієнт оборотності основних засобів

Чиста виручка/Середні за період основні фонди

44,17

5,03

-39,14

Період обороту основних засобів

360/Коефіцієнт оборотності основних засобів

8

72

64

Коефіцієнт оборотності запасів

Собівартість реалізованої продукції/Середні за період запаси

33,21

34,18

0,97

Період обороту запасів

360/Коефіцієнт оборотності запасів

11

11

0

Коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості

Чиста виручка/Середня за період дебіторська заборгованість

18,04

30,10

12,06

Період обороту дебіторської заборгованості

360/Коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості

20

12

-8

Коефіцієнт оборотності чистої кредиторської заборгованості

Собівартість реалізованої продукції/Середня за період величина кредиторської заборгованості постачальникам

10,97

11,72

0,76

Період обороту кредиторської заборгованості

360/Коефіцієнт оборотності чистої кредиторської заборгованості

33

31

-2

Операційний цикл

Період оборотності запасів+Період оборотності дебіторської заборгованості

31

22

-8

Фінансовий цикл

Період оборотності запасів+Період оборотності дебіторської заборгованості+Період обороту кредиторської заборгованості

64

53

-10