Системы автоматического управления (САУ), конспект лекций, страница 38

Номер варіанта теоретичної частини контрольного завдання визначається двома останніми цифрами шифру студента (номера залікової книжки) по таблиці 1.

1.   а)    Які принципи управління використовуються при побудові систем
автоматичного управління? Дайте їх коротку характеристику;

     б)   Пропорційна ланка, її характеристика та передавальна функція.

2.   а)    Як побудовані автоматичні системи з розімкнутим управлінням ?

     б)   Диференціальна ланка, її характеристики та передавальна функція.

3.   а)    Як побудовані автоматичні системи із зворотним зв'язком?

     б)   Інтегруюча ланка, її характеристики та передавальна функція.


4. а)    Як побудовані автоматичні системи з управлінням по збудженню?

      б)  Аперіодична ланка, її характеристика та передавальна функція.

5.  а)   Як побудовані автоматичні системи з комбінованим управлінням?

      б)  Коливальна ланка, її характеристика та передавальна функція.

6.  а)   Елементи, складаючи САУ та її призначення.

      б)  Консервативна ланка, її характеристика та передавальна функція.

7.    а)   Системи стабілізації.

      б)  Форсуюча ланка першого порядку, її характеристика та передавальна функція.

8.    а)   Системи програмного управління.

      б)  Форсуюча ланка першого порядку, ії характеристика та передавальна функція.

9.    а)   Стежачі системи.

      б)  Ланка запізнення, її характеристика та передавальна функція.

10.  а)   Основні закони регулювання, що використовуються в лінійних САУ.

      б)  Поняття стійкості. Необхідні та достатні умови стійкості лінійних САУ

11.  а)   Статичне та астатичне регулювання.

      б)  Критерії стійкості. Необхідність їх застосування

12.  а)   Зворотній зв'язок. Гнучкий та жорсткий зворотній зв'язок.

      б)  Алгебраїчні критерії стійкості. Критерій стійкості Гурвіця.

13.  а)   Принципова функціональна, структурна схеми САУ. Їх призначення.

      б)   Принцип аргументу.

14.  а)   Типові сигнали, що використовуються при аналізі САУ. Перехідна та імпульсна перехідна функція.

      б)  Критерій стійкості Михайлова.