Системы автоматического управления (САУ), конспект лекций, страница 37

Рис. 74

Потом графики суммируются.


3. КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Контрольне завдання містить два теоретичних питання та дві задачі.

Завдання має бути виконано відповідно до свого варіанту та оформлено у окремому зошиті. Графічна частина завдання виконується на міліметровому папері.

Однотипні розрахунки мають бути зведені у таблицю.

При виконанні задачі необхідно давати пояснення, вказуючи на розуміння суті питання.

У кінці виконаного завдання слід навести перелік використаної літератури.

3.1. Теоретичні питання.

Таблиця 1.

Вибір номера варіанта теоретичної частини завдання

Передостання цифра шифру студента

Остання цифра шифру студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ІЗ

6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

21

22

23

1

2

3

4

5

6

7