Системы автоматического управления (САУ), конспект лекций, страница 41

Для знаходження передавальної функції електричних кіл, подібних до наведених на рис.1, зручно користуватися операторною формою запису опорів: індуктивного - рL, ємнісного — 1/рС і активного – К, де р = d/dt - оператор диференціювання.

Електричне коло пасивного чотирьохполюсника слід перетворити з еквівалентне йому (рис.75). Передаточна функція еквівалентної ланки може бути визначена як відношення:

Рис.75. Еквівалента схема

Передаточна  функція активного чотирьохполюсника визначається через відношення:

де  – опір, що знаходиться в зворотньому зв’язку, який охоплює операційний підсилювач;  – вхідний опір ланки.


За отриманою передавальною функцією складають диференціальне рівняння чотириполюсника, враховуючи, що вихідну величину та ії похідні записують у лівій частині рівняння, а вхідну величину та її похідні - у правій частині.

Методика складання рівнянь динаміки та визначення передавальних функцій викладені у роботі [5,с. 15... 19].

3.2.2.

Ø  Скласти диференціальне рівняння двигуна постійного струму з незалежним збудженням (ДПС НЗ). вважаючи вхідною величиною напругу живлення двигуна Uд, вихідною - кутову швидкість обертання вала двигуна ;

Ø  по рівнянню записати передавальну функцію двигуна та відповідно до вихідних даних (таблиці 1, 3} визначити, якою типовою динамічною ланкою від може бути представлений;

Ø  розрахувати та побудувати амплітудну частотну (АЧХ), фазову частотну (ФЧХУ амплітудно-фазову частотну (АФЧУ) та асимптотичну логарифмічну амплітудну частотну (ЛАЧ~Х) характеристики ДПС НЗ;

Ø  розрахувати та побудувати перехідну характеристику ДПП НЗ.

Таблиця 3.

Параметри двигуна

варіанта

Кд

рад/В с

Тм

с

Те

С

1

2,5

0,025

2

12

0,025

-

3

1,3

0,04

-

4

1,4

0,033

-

5

3,0

0,03125

6

2,7

7

2,8

8

3,5

1,25

0,0143

9

1,2

0,033

-

10

2,0

0,0222

11

2,5

0,833

0,02

12

3,5

0,035

-

13

2,0

0,05

-

14

2,1

0,01

15

2,3

0,833

16

2,5

17

1,2

0,025

-

18

1,5

0,03

-

19

2,5

0,0125

20

3,0

0,3125

21

2,7

22

2,8

23

2,5

0,21

0,01

24

2,5

0,417

0,0125

25

1,2

0,025

-

26

1,4

0,03

-

27

2,6

28

2,5

0,417

0,01

29

2,2

0,833

30

2,5

0,833

0,02