Системы автоматического управления (САУ), конспект лекций, страница 42

Примітка: Те, Тм - відповідно до електромагнітної та електромеханічної постійних двигуна; Кд - коефіцієнт підсилення двигуна.


4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Воронов А.А. Теория автоматического управления. Часть первая. -М. Высшая школа, 1986.-367 с.

2.  Воронов А.А. Теория автоматического управления. Часть вторая. -М: Высшая школа, 1986.-504 с.

3.  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования.- Киев: Вища школа, 1975.-421 с.

4.  Иващенко Н.И. Автоматическое регулирование. -М: Машиностроение,'1973.- 607с.

5.  Бесекерский В.А. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. -М: Наука, 1972.-587 с.