Підвищення енергетичної ефективності роботи технологічного обладнання технологічних ліній, страница 14

ü  у літній період:

QП.=1020+680+300=2000 кг/доба;

ü   у зимовий період:

QП.=510+150+680=1340 кг/доба.

Цех по виробництву сухого знежиреного молока. (Цех СОМ.)

Цех СОМ працює в середньому 1 зміну в тиждень в літній і зимовий періоди року. У цех підводиться 2 паропроводи з різним тиском пари:

·  паропровід до пастеризаторів і на вакуум-випарну установку з тиском пари 6 кгс/см2;

·  паропровід сушильного агрегату калориферної установки А1-ОРЧ тиском пари 13 кгс/см2.

У цеху СОМ початкова продукція обробляється на трубно-пластинчастому пастеризаторі ОП2 У5:

o  Витрата пари складає 125 кг/годину

o  Фактична продуктивність 5000 л/година

o  температура пастеризації 85±20С

o  Час пастеризації 20 секунд.

Впродовж доби пастеризатор працює в середньому 3,0 години в зимовий і літній час.

o  Витрати пари на пастеризацію складають

Qni=G ∙ r = 125 ∙ 3,0 = 375 кг.

o  Повернення конденсату немає.

Після пастеризації сировина поступає у вакуум випарну установку «Вігонд-4000", де випаровується волога (після вакуум випарної установки вміст сухих речовин в продукті складає 40 %).

Для випаровування вологи з сировини  вакуум випарная установка продуктивністю 8000 л/година працює: у літній час - 14 годин, в зимовий час - 5 годин .

Витрата пари на випаровування вологи складає 1150 кг/годину. При роботі вакуум-випарної установки:

ü  у літній час витрата пари складає:

Qп2=1150 ×14=16100кг;

ü  у зимовий час витрата пари складає:

Q п2=l 150 × 5 = 5750 кг

Повернення конденсату немає.

Сировина, що містить 40 % сухих речовин поступає на установку А1-ОРЧ. Продуктивність сушильної установки - 960 кг/година згущуючого продукту;

o  продуктивність сушильної установки - 960 кг/година

o  витрата пари - 1500 кг/година

o  час роботи сушильної установки складає:

ü  у літній час -10 годин;

ü  у зимовий час - 4 години.

o  витрата пари на сушку суміші складає

ü  у літній час:

Qc=1500 × 10 =15000 кг;

ü  у зимовий час:

Qc=l500 × 4 =6000 кг

o  Повернення конденсату - 95%.

Споживання пари по цеху СОМ складає:

ü  у літній час:

QСОМ =375+16100+15000=31475 кг/доба;

ü  у зимовий час:

QСОМ =375+5700+6000=12075 кг/доба

Цех по виробництву морозива.

При виробництві мороженого молоко пастеризують в пастерізациїно-охолоджувальному апараті ОПЯ-10

o  продуктивністю -1,0 т/час;

o  час роботи - 7 часов/сутки;

o  споживання пари - 110 кг/година

o  витрата пари по ОПЯ-10 складає:

QПОУ= 110×7 =770 кг.

o  Повернення конденсату немає

Суміш для морозива готують у ваннах ВК-2,5.

o  споживання пари - 115 кг/година;

o  час підігріву суміші - 0,66 часа/доба.

o  кількість ванн - 2 шт.

o  витрати пари на підігрів суміші у ваннах складає:

Qпвк-2,5 = 115 × 0,66 × 2 =152 кг.

o  Повернення конденсату немає

Витрати пари по цеху морозива складають в літній період :

Q=152+770=922 кг/доба.

o  повернення конденсату немає

Тарний склад.

Миття тари працює в зимовий і літній період в середньому 10 годин на добу.

o  Споживання пари складає 70 кг/годину.

o  Витрати пари на миття тари в зимовий і літній період складають:

QПмт = 70 х 10 =700 кг/доба.

Повернення конденсату немає.

Миття автоцистерн.

У експлуатації знаходиться 2 мийки автоцистерн.

o  мийки автоцистерн працюють:

ü  (7+4)= 11 годин на добу в літній час;

ü  (3+3)= годин на добу в зимовий час.

o  споживання пари в середньому складає 50 кг/годину;

o  витрати пари по цеху миття автоцистерн складає:

ü  у літній час:

QПмц = 50 х11 = 550 кг/доба.

ü  у зимовий час:

QПмц =50x6 = 300 кг/доба;

o  повернення конденсату немає.

Централізоване миття

Централізоване миття працює в зимовий і літній час однакову кількість годинн на добу.