Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 27

    6. Вирахувати концентрацію іонів кадмію в 0,1 М розчині K2[Cd(CN)4], який має, крім того, 6,5 г/л  KCN,  Кнест[Cd(CN)4]2-  = 7,7.10-18.

    7. Розглянути будову іона [CoCl4]2- з позицій методу валентних зв‘язків.