Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 24

          Розв’язок:

       Комплексоутворювач  Cu2+  має  таку  електронну конфігурацію валентного рівня:   [Cu 2+] = 3d94s04р0

    Сu 2+ мають чотири вакантні орбіталі – одну  4s і  три - 4р. Вони є акцептора-  ми електронів.

 

 


                                   3d                                  4s                 4p

    Ці електронні орбіталі  гібридизуються (відбувається sp3-гібридизація), причому утворюється тетраедричний комплексний іон.

    Молекула амоніаку має одну неподілену пару електронів і є донором електронів:

                                 . .

                           Н : N : Н.

                                 Н

    При взаємодії  Сu 2+ з чотирма  молекулами  амоніаку  виникають чотири донорно-акцепторні зв’язки і утворюється комплексна сполука,  електронну конфігурацію  якої  згідно з теорією валентних зв’язків можна зобразити таким чином:

 


                               3d                                   sp3

    Тут електрони, які належали іону Сu 2+,  показані суцільними стрілками, а  ті, які належали  молекулам амоніаку, – пунктирними.

    Дисоціація і стійкість комплексних сполук.

    Іони  зовнішньої сфери зв’язані з комплексом в основному силами  електростатичної взаємодії (тобто іонним хімічним зв’язком) і в розчинах дисоціюють подібно сильним електролітам. Ця дисоціація називається первинною і  відбувається  майже повністю: