Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 18

розрахувавши попередньо DН°реак  і  DS°реак,  як показано вище.

    Приклад 6.  Пряма чи зворотна реакція буде відбуватися за стандартних  умов в системі CH4(г.) + CO2(г.) « 2CO (г.) + 2H2(г.) ?

    Розв‘язок:

   Визначимо DGореак прямої реакції, використовуючи  DGо  реагуючих речовин:

   DGо реак = 2DGо (CO) + 2DGо2)  - DGо (CH4) - DGо (CO2)  =

   = 2 (-137,27) + 2.0 – ( -50,79 – 394,38) = 170,63 (кДж).

DGореак > 0, отже, пряма реакція малоймовірна, а можлива зворотна реакція, для  якої DGореак =  - 170,63 кДж.

         Відповідь: відбувається зворотна реакція, для якої  DGо298 =  -170,63 кДж.

    Приклад 7. Відновлення Fe2O3 воднем проходить за рівнянням реакції

                               Fe2O3(кр.) + 3H2(г.) = 2Fe(кр.) + 3H2O(г.).

Чи можлива реакція за стандартних умов?  При якій температурі   почина-             ється відновлення Fe2O3? DН°(H2O) =. - 241,84 кДж/моль, DН°(Fe2O3) = - 822,2 кДж/моль, Sо(Fe) = 27,15 Дж/(моль.К), Sо(H2O) = 188,74 Дж/(моль.К),  Sо(Fe2O3)  =  = 89,96 Дж/(моль.К),  Sо(H2) =  130,6 Дж/(моль.К).

    Розв¢язок:

    Вирахуємо DGореак,  визначивши попередньо її  DHо і DSо:

    DHореак = 2DНо(Fe ) + 3DН°(H2O)  - DНо(Fe2O3) -3DНо(H2)=

                            3. (- 241,84) – (- 822,2 )  =  96,8 кДж;