Розвиток особистості по теорії Э.Эриксона й по моделі А, страница 4

Функції СУПЕРЭГО прагнуть відповідати вимогам суспільства, а оскільки ці вимоги часто непередбачені, людина себе почуває незатишно. Він не впевнений, уже вписався в суспільство або ще ні, чи відповідає його поводження суспільним нормам або його за щось засудять. По функціях блоку СУПЕРЭГО людина виступає як невпевнений підліток.

Функції блоку ИД сильні й неусвідомлені, включаються в роботу швидко, діють упевнено, не міркуючи й не міркуючи особливо, але й не віддаючи собі повністю звіту, не замислюючись, як краще надійти, і чому людина робить так, а не інакше. Це більше схоже на поводження самовпевненого підлітка.

І тільки функції ЭГО найбільш усвідомлені, придатні для продуманих, зважених і відповідальних рішень. Тут ясні мети й завдання, осмислені засоби для їхнього досягнення, що відповідає стану дорослої людини.

Більше того, я бачу, як функції в процесі становлення й розвитку особистості поступово включаються в людини в роботу. Нагромадження й обробка інформації відбуваються по всіх функціях, але на кожному життєвому етапі окрема функція (або блок) працює активніше, включається частіше, ніж інші.

Що це? “Маска”, комунікативна модель, перекручування типу? А може, людина ще “не доріс” до свого типу особистості, не розвив повною мірою свої функції, не включив їх у свій набір освоєних інструментів? Так буває. Тоді в нього ще всі спереду. Але поки для нього актуальніше не функції ЭГО, а, наприклад, ИД. До них він звертається частіше й впевненіше. Вони видніше навколишнім, тому діагностика такої людини викликає труднощів, не так легко відокремити те, що ми бачимо на першому плані, від щирого типу. Перекручування типу можуть траплятися в більше пізньому віці у вигляді регресії, повернення до акцентів на які-небудь функції в результаті життєвих проблем. У таких випадках доводиться аналізувати причини й джерела цих перекручувань, виявляючи проблеми людини, найбільш актуальні на даний момент. Про діагностику проблем по интертипным відносинам ми згадували в статті [6], тут же мова про діагностику проблем по функціях, що погодиться зі стадіями дорослішання.

Ще одне спостереження: часто впадає в око, як маленькі діти бувають схожі на своїх дуалов. Чи говорить це про те, що в них актуалізуються завдання блоку СУПЕРИД, саме відповідного дуалу? Спробуємо відповісти трохи пізніше.

Поки все це лише припущення, і стаття носить скоріше дискусійний характер. Але замічені аналогії, до обговорення яких ми зараз переходимо, здалися мені настільки цікавими, що схотілося обговорити їх з колегами.

Частина 3. Основна. Пошуки кореляції

Що загального в соционики й теорії Эриксона? Эриксон затверджує, що всі розглянуті завдання перебувають із людиною завжди, але на кожній стадії актуалізується одна з них. Так й у соционике - всі функції моделі А присутні в людини протягом всього життя, але в мене створюється враження, що теж є етапи їхнього пророблення, освоєння, включення.

Теорія Эриксона, розглядає 8 стадій психо-социального розвитку, що відповідають 8 віковим кризам. На кожній із цих стадій вирішується своє завдання, важлива для розвитку особистості, таких завдань виходить теж 8. Я, природно, захотіла подивитися, немає чи кореляції між ними й 8 функціями моделі А. Чи не можна в термінах моделі А описати процес послідовної актуалізації вікових завдань. Опишу, що в мене вийшло. Для цього спочатку буду коротко характеризувати кожну стадію людського життя й розвитку по Э. Эриксону, а до неї - свої міркування по її відповідності якому-небудь осередку моделі А. При цьому я буду опиратися й на дані педагогіки й вікової психології. Зрівняємо?

I стадія. Орально-сенсорная

Відповідає оральной стадії класичного психоаналізу.

Вік: перший рік життя.

Завдання етапу: базисна довіра проти базисної недовіри.

Коштовні якості, що здобувають на цьому етапі: енергія й надія.