Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

 РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до лабораторних робiт  

з курсу «Теоретична і прикладна механiка»

                                                   Затверджено

                                                                   кафедрою інженерної

                                                                         та комп’ютерної графіки.

Протокол 1 від 31.08.05 р.

Харків 2005

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розроблені лабораторні роботи з дисципліни «Теоретична і прикладна механiка»  базуються на крiзному дослідженні на ПЕОМ плоского чотиришарнірного механізму шляхом розв’язання двох задач метричного синтезу, а також задач кінематичного і динамічного аналізу [1]. Такий підхід дає змогу познайомити студентів з основними етапами проектування механізмів і показати роль методів і понять теоретичної механіки у розв’язанні прикладних задач. Лабораторні роботи виконуються в інтерактивному режимі з широким використанням машинної графіки. Зображення на екрані монітора кінематичної схеми механізму у динаміці дозволяє, зокрема, спостерігати взаємне розташування ланок механізму у процесі руху і наочно проілюструвати сенс таких понять, як умови повнообiгового обертання ведучої ланки, кут хитання, кут передачі сили і т.ін.

Результати розв’язання задач кінематичного і динамічного аналізу виводяться на екран у вигляді графікiв, що дозволяє значно прискорити процес осмислення результатів дослідження.

Кожний студент досліджує свій екземпляр механізму і зобов’язаний самостійно виконати повний комплекс робіт. Автоматизований контроль знань базується на перевірці вміння застосовувати положення технічної механіки на практиці шляхом розрахунку і введення на запит ЕОМ ряду величин. Наприклад, при виконанні кінематичного аналізу механізму такими величинами є швидкість і прискорення точок ланки, яка здійснює плоский рух; при виконанні динамічного аналізу - приведений момент інерції, потужність сил і моментів сил, які діють на ланки механізму. Якщо введені студентом розрахункові значення величин відрізняються від дійсних не більше ніж на 1%, то на екрані з’являється контрольний код у вигляді цілого додатнього числа.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
3