Підвищення ефективності управління персоналом підприємства. Розрахунок реальної необхідності в робітниках для зниження соціальної напруги

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 4

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

(на прикладі відділу розрахунків за газ)

4.1 Розрахунок реальної необхідності в робітниках для зниження соціальної напруги в Дергачівській філії ВАТ „”

Ефективна діяльність підприємства багато в чому залежить від роботи його персоналу. Тому особливе значення, для підприємства, яке прагне розвитку і зміцнення своїх позицій, має проблема  управління персоналом.

Управління персоналом є процесом планування, підготовки, оцінки і безперервного утворення кадрів, який направлений на раціональне їх використання і підвищення ефективності їх професійної діяльності.

Слід зазначити, що основною ціллю управління персоналом є забезпечення відповідності якісних і кількісних характеристик персоналу цілям організації.

Можна також сказати, що пріоритетними цілями формування системи управління персоналом є:

- створення ефективної служби управління персоналом на основі вивчення і впровадження досвіду кадрового менеджменту;

- планування трудових ресурсів і їх облік з використанням ефективних економічних методів і сучасних інформаційних технологій;

- набір персоналу з використанням психологічних і соціальних методів ефективної професійної орієнтації і пристосовування персоналу;

- організація безперервного навчання працівників, управління діловою кар'єрою з обліком, як вертикальних, так і горизонтальних посадових переміщень, впровадження методів індивідуальної і групової мотивації.

Що стосується, конкретно Дергачівської філії ВАТ «», то слід зазначити, що підбором персоналу тут займається відділ кадрів розташований в центральному офісі міста, а подальшим управлінням – вже безпосередньо директор філіалу.

При підборі персоналу проводиться збір інформації про плановані потреби підприємства в трудових ресурсах. Роботу по управлінню персоналом необхідно почати саме зі збору даної інформації і її аналізу.

Сукупність необхідних даних формується, як результат діяльності по відповідних напрямах управління персоналом. Дані зведені в таблиці 4.1.

Ця інформація дає уявлення про потреби підприємства в трудових ресурсах.

Напрям діяльності

Інформація

Прогноз чисельності і кваліфікаційної структури персоналу, виходячи із стратегічних планів розвитку

Про кількісну потребу підприємства в персоналі

Розвиток персоналу

Про можливість задоволення потреб підприємства в трудових ресурсах за допомогою розвитку, потенціалу

Внутрішньоорганізаційна динаміка робочої сили

Про тенденції в динаміці, чисельних змінах кваліфікаційної структури персоналу, русі трудових ресурсів усередині підприємства (різні відділи, підрозділи)

Оцінка персоналу

Про поточний стан якісного параметра персоналу

Компенсаційна політика

Про бюджет на утримання персоналу

Організація використовування трудових ресурсів

Про форми залучення трудових ресурсів

Таблиця 4.1 Збір інформації при підборі персоналу

Дана потреба може бути описана наступними параметрами: форма і термін залучення персоналу, чисельний склад фахівців певної категорії, кваліфікаційні вимоги до фахівців, терміни пошуків фахівців, бюджет на їх пошук і зміст.

На підставі цієї інформації відділ кадрів підприємства готує оперативний план підбору персоналу, потім складається поточний план підбору фахівців на конкретні вакантні посади. Розрахунок планової чисельності персоналу можна проводити по формулі Розенкранца:

,                    (4.1)

де  mi – середня кількість певних дій, таких як обробка замовлень, укладання договорів, за встановлений проміжок часу (наприклад, за місяць);

ti – час, необхідний для виконання одиниці робіт m в рамках i-го виду робіт;

Т – робочий час фахівця, згідно з трудовою угодою, за відповідний проміжок календарного часу;

Кнрв– коефіцієнт, що враховує неробочий час, визначається по формулі:

Кнрв = Кдроп  ,                    (4.2)

де  Кдр – коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткову роботу, його нормативне значення знаходиться в межах 1,2;

До – коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок в перебігу робочого дня, рівний 1,12;

Кп – коефіцієнт перерахунку явочної чисельності персоналу в облікову, враховує невиходи по хворобі, тарифні і учбові відпустки, нормативне значення коефіцієнта 1.1.

Розрахунок планової потреби персоналу проведемо на прикладі відділу розрахунків за газ, де: середня кількість операцій складає 3000 в місяць, середній час необхідне для виконання операції 15 хвилин або 0,25 години, робочий час одного працівника згідно законодавству України і трудовому договору підприємства складає 170 годин в місяць. Тоді:

Тобто планова чисельність співробітників відділу розрахунків за газ складає 8 чоловік.

Для розрахунку фактичної чисельності персоналу формула Розенкранца коректується і має наступний вигляд:

 ,   (4.3)

Похожие материалы

Информация о работе