Аналіз показників по труду, його оплаті. Рух робочої сили. Коефіцієнт обороту персоналу по прийому

Страницы работы

Содержание работы

2.1.8. Аналіз показників по  труду, його оплаті.

Поняття „трудові ресурси” характеризує робочу силу підприємства. Трудові ресурси є головним ресурсом кожного підприємства, від якоcті та ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможність.

Персонал підприємства АТ „Харківські теплові мережі” поділяється на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.

Керівники – це працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать директор, начальники, завідувачі, керуючі, головні спеціалісти (гол. бухгалтер, гол. механік), заступники перелічених керівників.

Спеціалісти – вважаються працівниками, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та ін. роботи. Інженери, економісти, юрисконсульти.

Службовці – працівники, що здійснюють підготовку і оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування – діловоди, обліковці, секретарі-друкарки, стенографісти, тощо.

Дані для вивчення руху робочої сили приведені в таблиці 2.1.6.

Таблиця 2.1..6.-Рух робочої сили.

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

1.Средньосписочна чисельність, чол.

302

288

310

2.Чисельність прийнятих працівників, чол.

51

58

57

3.Чисельність звільнених працівників, чол.

60

58

45

4.Звільнені за власним бажанням  та звільнені за прогули й інші порушення трудової дисципліни,  чол.

59

52

43

Робітники – персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей, зайнятий ремонтом та обслуговуванням сітей.

Коефіцієнт обороту персоналу по прийому.

Ко.п. = (Чп / Чс) * 100,                     (3.11.)

де Чп - чисельність прийнятих працівників, чол.;

Чс - средньосписочна чисельність, чол.

2003р.     Ко.п. = (51 / 302) * 100 = 16,9%.

2004 р.    Ко.п. = (58 / 288) * 100 = 20,1%.

2005 р.    Ко.п. = (57 / 310) * 100 = 18,4%.

Коефіцієнт обороту кадрів по вибуттю.

Ко.з.. = (Чз. / Чс) * 100,                    (3.12.)

де Чз - чисельність звільнених працівників, чол.

2003 р.    Ко.з. = (60 / 302) * 100 = 19,9%.

2004 р.    Ко.з. = (58 / 288) * 100 = 20,1%.

2005 р.    Ко.з. =  (45 / 310) * 100 = 14,5%.

Коефіцієнт плинності кадрів.

Кп. = (Чз.вл.б. + Чп.т.д.) / Чс) * 100,                     (3.13.)

де Чз.вл.б. - звільнені за власним бажанням, чол.;

Чп.т.д. - звільнені за прогули й інші порушення трудової дисципліни, чол.

2003 р.    Кп. = (59 / 302) * 100 = 19,5%.

2004 р.    Кп. = (52 / 288) * 100 = 18,1%.

2005 р.     Кп. = (43 / 310) * 100 =  13,9%.

Данні розрахунків зводимо до таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.         Коефіцієнти руху робочої сили, %

Показники

2003р

2004р

2005р

Зміни 2004 відносно 2003

Зміни 2005 відносно 2004

Коефіцієнт обороту персоналу по прийому.

16,9

20,1

18,4

3,2

-1,7

Коефіцієнт обороту кадрів по вибуттю.

19,9

20,1

14,5

0,2

-5,6

Коефіцієнт плинності кадрів.

19,5

18,1

13,9

-1,4

-4,2

Розрахувавши дані коефіцієнти, можна сказати, що плинність кадрів досить висока    ( у 2003 – 19,5%, у 2004 р. – 18,1%, у 2005 р. – 13,9%) , та з кожним роком вона знижується (так у 2003 році вона зменшилась на 1,4% по відношенню до 2003р.,а у 2005 – 4,2%  по відношенню до 2003 р.)

У 2005р. плинність кадрів була найменшою за всі 3 роки. В цей рік приймалося на роботу більше ніж звільнялось, що   свідчить про  поліпшення  ситуації з трудовими ресурсами  на  підприємстві АТ „Харківські теплові мережі”.

Те, що велику частину звільнених складають звільнені за власним бажанням означає, що заробітна плата на підприємстві дуже низька,  вона знаходиться в основному в межах мінімальної заробітної плати, установленої законодавством України. Відносно вища заробітна плата в провідних спеціалістів і керівників. Середня заробітна плата по підприємству склала по аналізованим рокам відповідно 250,2, 291,2 та 431,0 грн., тобто за цей період вона збільшилася на 180,8 гривні, але це тільки за рахунок збільшення мінімальна заробітна плати в Україні.

Похожие материалы

Информация о работе