Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 9

Прикладом визначення місії, що включає всі три зазначені компоненти може служити фірма Polaroid, яка визначила свій бізнес, ціль свого існування на кінець 70-х років XX століття в такий спосіб: “Удосконалювання та розвиток ринку миттєвих фотографій для задоволення зростаючої потреби американських та європейських родин запам'ятати на фотографії обличчя рідних і друзів, дорогі серцю місця та смішні миті життя”.

Дуже часто місія підприємства формується коротко у вигляді девізу. Місія фірми Xerox: “Від копіювальної техніки до офісу майбутнього”.

Місія компанії описується різними способами, в одних краще, в інших гірше, але в залишковому підсумку всі компанії мають на меті - дати уявлення споживачеві про те, що ж таке їхня фірма насправді.

Місія концентрує увагу на споживачеві, а не на товарі, тому що визначається найчастіше з урахуванням купівельних інтересів, потреб і запитів, які задовольняються бізнесом.

Основне призначення місії полягає в тому, що вона:

-  є точкою опори для всіх планових рішень підприємства;

-  створює впевненість, що підприємство дотримується чітких цілей, які не суперечать одна одній;

-  допомагає об'єднати зусилля персоналу в обраному напрямку;

-  сприяє розумінню та підтримці серед зовнішніх учасників організації, тих, хто зацікавлений у її успіху.

Завдання керівництва при визначенні місії підприємства полягає у тому, щоб виявити момент, коли можливості або загрози, що з’являються в оточуючому середовищі, роблять бажаним перегляд довгострокового напрямку розвитку підприємства, тобто його місії.

3.2 Особливості формулювання цілей підприємства

Встановлення цілей переводить місію підприємства в конкретні завдання, пов'язані з виробництвом і результатами його діяльності.

Встановлення цілей – це процес, який проходить зверху униз на підприємстві і служить керівникам низових ланок управління орієнтиром у виконанні ними та співробітниками їх підрозділів своїх завдань для досягнення загальних цілей підприємства.

Ціль – це конкретний стан окремих характеристик підприємства, які є для нього бажаними та на досягнення яких спрямована його діяльність.

Щоб цілі мали управлінську цінність, вони повинні бути визначені в кількісних і вимірних показниках і містити граничні значення, яких необхідно досягти.

Тому до формулювання цілей підприємства висувається низка критеріїв, за якими цілі повинні бути:

1)  досяжними, реальними (нереальна ціль приводить до демотивації працівників і втрати ними орієнтиру, що негативно позначиться на діяльності підприємства);

2)  гнучкими (цілі доцільно встановлювати так, щоб залишалася можливість для їхнього корегування відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства);

3)  вимірними (цілі необхідно формулювати так, щоб їх можна було кількісно виміряти або будь-яким іншим способом об'єктивно визначити, досягнуті вони чи ні);

4)  коректними (ціль повинна давати чітке уявлення про напрямок руху організації для її досягнення);

5)  сумісними (сумісність припускає, наприклад, що довгострокові цілі відповідають місії, а короткострокові – довгостроковим; важливо, щоб цілі не суперечили одна одній);

6)  прийнятними для основних суб'єктів впливу, що визначають діяльність підприємства, і насамперед для тих, кому необхідно їх досягти.

Існує декілька напрямків, відповідно до яких підприємства встановлюють свої цілі:

-  позиція на ринку;

-  доходи (прибуток, рентабельність);

-  впровадження інновацій;

-  робота з клієнтами;

-  управлінські аспекти;

-  потреби та добробут співробітників;

-  соціальна відповідальність, як обов'язок бізнесу сприяти добробуту суспільства.

Система цілей на підприємстві має досить складну структуру. Для досягнення місії організації необхідно довести її зміст до кожного рівня, кожного виконавця, визначити внесок кожного працівника в стратегічний успіх підприємства в цілому. Це можна зробити за допомогою декомпозиції головних цілей і завдань, тобто побудови “дерева цілей”, де встановлюються конкретні вимірні завдання, що лежать в основі конкретних видів робіт.