Рухливі ігри для підготовки футболістів: Методичний посібник для практичної та самостійної роботи студентів

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА

РУХЛИВІ ІГРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ

ПОЛТАВА - 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА

Кафедра методики викладання

спортивних дисциплін

РУХЛИВІ ІГРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ

( МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ТА  САМОСТІЙНОЇ   РОБОТИ    СТУДЕНТІВ )

ПОЛТАВА - 2004

УДК   796.332 ( 072.2 )

Рухливі ігри для підготовки футболістів – методичний посібник для практичної та самостійної роботи студентів.

Укладач: Свєртнєв О.А.  викладач  кафедри методики викладання спортивних дисциплін ПДПУ ім.. В.Г.Короленка.

Посібник містить методичні рекомендації щодо організації та проведення рухливих ігор, які використовуються в підготовці футболістів: для розминки, фізичної, технічної і тактичної підготовки.

Рецензенти: Слюсарєв Г.Д. - виконавчий директор Федерації  футболу Полтавської  області;

Ломан С.Л. - викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін ПДПУ ім.. В.Г.Короленка.

Коректор :  Дереза Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент

      Рекомендовано до друку   вченою радою Полтавського державного педагогічного університету  ім. В.Г. Короленка

        протокол  №____        від                      2004 р.

ВСТУП

Серед великої кількості засобів фізичного виховання іграм належить особливе місце. Їх значення виходить далеко за рамки тих уяв, з якими ми зазвичай підходимо до оцінки засобів фізичного виховання.

Поява та використання ігор у виховних цілях відноситься до самих ранніх етапів становлення людського суспільства. Ігри виступають як засіб передачі досвіду і підготовки до життя. Ігрова форма навчання, за допомогою якої досвід старшого покоління передавався молодшому, сприяла накопиченню та  передачі знань і в кінцевому підсумку визначила перемогу людини в боротьбі з природою.

Можливість використання ігор у виховних цілях надзвичайно різноманітна. Про що говорить застосування рухливих ігор у підготовці спортсменів ігрових видів спорту (футболістів, баскетболістів, волейболістів і т. д.)

Футбол є складовою частиною культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних і морально-вольових якостей людини, організації змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення : ним займаються діти, молодь і ветерани, жінки та інваліди.

На сучасному етапі розвитку футболу в Україні гостро постала проблема виховання національних кадрів. Відсутність необхідної учбової літератури значно ускладнює роботу з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі спорту, тренерів, викладачів, яку в нашій державі доручено здійснювати інститутам, університетам фізичної культури та факультетам фізичного виховання педагогічних вузів.

Матеріали в даній збірці будуть корисними студентам, викладачам, учителям та тренерам у підготовці до практичних, самостійних і навчально-тренувальних  занять.

ІГРИ ДЛЯ РОЗМИНКИ

Розминка проводиться в підготовчій частині уроку, де виконуються вправи, спрямовані на розв'язання завдання основної частини заняття. Зміст підготовчої частини заняття цілком залежить від змісту основної. Доцільно виконувати вправи на розтягування і розслаблення, які усувають деяку скутість рухів У суглобах і дають змогу вільніше виконувати технічні прийоми. З цією метою треба використати ігрові вправи, які характеризуються всебічними формами рухів і поруч з гімнастичними застосовуються для прискорення фізичної розминки.

Використовуючи ці ігри, треба стежити за тим, щоб тренування було безперервним та інтенсивним.

Водночас вправи та ігри, що використовуються в цій частині заняття, не повинні бути надто стомлюючими та емоційними, інакше вони можуть негативно впливати на сприйнятливість учнів до технічних прийомів.

Влучання у м'яч ведучого

Мета: розминка з м'ячем.

Учасники: 3 гравці складають групу.

Майданчик: довільний, по всьому футбольному полю.

Тривалість: до 10 хв.

Умова: два гравці намагаються якомога частіше влучити своїм м'ячем у м'яч ведучого - третього гравця.

Правила: у кожного з гравців є свій м'яч; один гравець веде м'яч. Два інші гравці намагаються своїми м'ячами вцілити у м'яч ведучого. Кожен гравець повинен зробити це тільки своїм м'ячем. Якщо він не влучив, то має діставати м'яч самостійно. Гравець після влучення у м'яч ведучого гравця міняється з ним місцями.

Варіанти: визначається вид ведення м'яча або вид удару для влучання у м'яч ведучого.

Вказівка: для гравців-початківців рекомендується обмежити майданчик, щоб уникнути необхідності пробігати надто великі відстані.

Зміна сторін з м'ячем

Мета: розминка з м'ячем.

Учасники: кількість гравців

довільна.

Майданчик: «вулиця» шириною 30 - 60 м.

Тривалість: 7 хв.

Умова: швидка зміна до протилежної лінії з веденням м'яча. Команда, м'ячі якої будуть першими на другій лінії, виграє очко.

Правила: гравці поділяються на дві команди та шикуються один проти одного за лініями. Перед кожним гравцем лежить м'яч, за командою кожен із гравців, застосовуючи ведення, прямує до  протилежної сторони. 

Варіанти: 1) старт може виконуватися з різних положень;  2) перед початком ведення від.: гравців вимагається виконати перекид, упор лежачи та  ін. Під час ведення можуть включатися повороти, стрибки тощо.

Вказівка: стежити, щоб гравці, що біжать назустріч, навмисне не заважали один одному.

М'яч у команді

Мета: розминка з м'ячем.

Учасники: 10 -16 гравців (2 команди по 5 -8 гравців).

Майданчик: штрафний майданчик.

Тривалість: до 10 хв.

Умова: кожна команда протягом певного часу має передавати м'яч тільки своїм гравцям, не втрачаючи його.

Правила: у кожній команді є м'яч. Гравці команди повинні передавати м'яч один одному. Команда отримує штрафні очки, якщо гравець зробив передачу супернику або м'яч вийшов за лінію штрафного майданчика. Після помилки команда починає гру спочатку.

Команді зараховують штpaфне очко, якщо гравець, який щойно зіграв, знову отримує м'яч, якого не торкнувся третій гравець.

Для цієї гри треба двоє суддів, кожен з яких стежить за діями однієї команди і підраховує неправильні передачі.

Варіанти: визначається кількість торкань до м'яча.

Вказівка: чим менше поле, тим складніше робити передачі в межах команди.

М'ячем у суперника

Мета: розминка з м'ячем.

Учасники: 12 -16 гравців (2 команди по 6 - 8 гравців).

Майданчик: Штрафний майданчик, продовжений до бічних ліній.

Тривалість: до 10 хв.

Похожие материалы

Информация о работе