Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 24

1.4.  Яку відстань пройде світло за 6 хв, якщо врахувати, що його швидкість дорівнює u = 220000 км/сек.

1.5.  На якій висоті висить ліхтар, якщо людина з ростом 1,8 м на відстані від нього 50 м відкидає тінь на землю довжини 3 м.

1.6.  Під яким кутом до обрію перебуває джерело світла (наприклад сонце), якщо стовп висотою 20 м відкидає тінь на землю довжиною 40 м.

1.7.  У сонячний день довжина тіні на землю від ялинки висотою 1,8 м дорівнює 90 см, а від берези 10 м. Яка висота берези?

1.8.  Визначите контрастність об'єкта з навколишнім фоном, за умови що яскравість об'єкта В0 = 2,5 кд/м2 й яскравості фону Вф = 0,75 кд/м2

1.9.  Тінь літака, що низько летить над дорогою покриває дорогу на 2/3 її ширини. Який розмах крил літака, якщо ширина дороги дорівнює 18,6 м.

1.10.  Зробіть креслення й зазначте на ньому тіні й півтіні від меча, освітленого двома джерелами світла S1 й S2.

1.11.  Визначите контрастність об'єкта з навколишнім фоном, за умови що яскравість об'єкта В0 = 0,05 кд/м2 й яскравості фону Вф = 0,75 кд/м2.

1.12.  Виміри показали, що довжина тіні від предмета дорівнює його висоті. Яка висота Сонця над обрієм?

1.13.  Знаючи свій ріст h і вимірявши довжину тіні l, визначити кутову висоту a сонця над обрієм у цей момент.

1.14.  Визначите оптичну різницю ходу двох променів якщо показання переломлення середовищ відповідно рівні n1 = 1,2, n2 = 2 і прохідний шлях дорівнює l1 = 50 м l2 = 2 м.

1.15.  Визначити різницю фаз коливань, пов'язаної з оптичною різницею ходу D = 5 см хвилі l = 7,5 мкм.

1.16.  Як визначити довжину своєї тіні, знаючи свій ріст і положення сонця щодо обрію?

1.17.  На якій висоті перебуває лампа над горизонтальною поверхнею стола, якщо тінь від вертикально поставленого олівця довжиною 15 см виявилася рівною 10 см ? Відстань від підстави олівця до щенту перпендикуляра, опущеного із центра лампи на поверхню стола, дорівнює 90 см.

1.18.  Вікно має форму прямокутника шириною 1,2 м і висотою 2 м. Якими геометричними фігурами може бути частина підлоги, освітлена сонячними променями? При яких умовах освітлена частина підлоги буде квадратом? Вважати сонячні промені паралельними.

1.19.  Обчислити, який світловий потік проходить через поверхню в 20 см2, що стоїть на 5 м від точкового джерела світла в 100 кд, вважаючи, що промені падають перпендикулярно до поверхні.

1.20.  Світловий потік в 0,02 лм падає перпендикулярно на площадку в 5 см2. Яка її освітленість?

1.21.  На якій висоті над токарським верстатом треба помістити лампу силою світла в 75 кд, щоб були дотримані норми освітленості деталі
(40 – 60 лк)?

1.22.  Перегорілу лампу на 75 кд замінили лампою силою світла на 25 кд і наблизили її до освітлюваної поверхні, зменшивши відстань в 3 рази. Чи була досягнута колишня освітленість поверхні?

1.23.  На який кут треба відхилити площадку, щоб її освітленість зменшилася вдвічі в порівнянні з освітленістю площадки при перпендикулярному падінні променів?

1.24.  Над поверхнею парти, нахиленої до обрію під кутом 20°, на висоті 2 м висить лампа силою світла 200 кд. Яка освітленість поверхні парти, створюваною цією лампою?

1.25.  Ліхтар силою світла 500 кд висить на стовпі на висоті 3 м від поверхні землі. Знайти освітленість поверхні землі на відстані 4 м від підстави стовпа.

1.26.  Над підлогою розташовані дві лампи силою світла по 100 кд. Знайти освітленість у точці С, якщо S1A = 2 м, S2B = 1 м, AB = 3 м, СВ = 1 м.

1.27.  Лампа силою світла 50 кд висить над серединою стола на висоті 1,2 м, розміри стола 1 м×2 м. У яких точках стола освітленість найбільша, у яких – найменша? Визначити освітленість у цих точках.

1.28.  У чистому повітрі при помірному освітленні для нормального ока граничний кут зору дорівнює 40". На якій відстані припиняється видимість чорного кружка діаметром 10 см, розташованого на білому фоні перпендикулярно променю зору?