Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 25

1.29.  Як близько можуть перебувати друг від друга розподіли вимірювального приладу, щоб людина, що сидить на відстані 8 м від приладу, чітко розрізняла їх ? Граничний кут зору вважати рівним 2'.

1.30.  Визначите контрастність об'єкта з навколишнім фоном, за умови що яскравість об'єкта В0 = 2,5 кд/м2 й яскравості фону Вф = 2,5 кд/м2.

1.31.  Знаючи швидкість світла у вакуумі, обчислити швидкість світла у воді й склі.

1.32.  Вода освітлена червоним світлом, для якого довжина хвилі в повітрі 0,7 мкм. Якою буде довжина хвилі у воді? Які кольори бачить людина, що відкрила очі під водою?

1.33.  Для даного світла довжина хвилі у воді 0,46 мкм. Яка довжина хвилі в повітрі?

1.34.  Визначити світність люмінесцентної лампи (як конусного випромінювача), якщо її яскравість становить В = 2,5 103 кд/м2.

1.35.  Визначити яскравість люмінесцентної лампи (як конусного випромінювача), якщо її світність становить R = 7,5∙103 лк.

1.36.  Визначити як був розглянутий елемент світла (конусний, циліндричний або інший), якщо його яскравість В = 2,5∙103 кд/м2, а світність R = 7,9∙103 лк.

1.37.  На яку пластину більше світловий тиск: на чорну або дзеркальну?

1.38.   Визначити оптичну довжину шляху променя L, якщо його геометрична довжина шляху в середовищі з переломленням n = 2,5 дорівнює l = 5 м.

1.39.  Знайти значення світлового потоку, що випускає ізотропним точковим джерелом у межах тілесного кута w = 2, у вершині якого перебуває джерело, якщо сила світла I = 200 кд.

1.40.  Визначите силу світла точкового джерела, повний світловий потік якого дорівнює 1 лм.

1.41.  Люмінесцентна циліндрична лампа діаметром 2,5 см і довжиною 40 см на відстані 5 м у напрямку, перпендикулярному до осі лампи, освітленість 1 лк. Приймаючи лампу за конусний випромінювач, визначити яскравість.

1.42.  Скільки знадобиться часу спостерігачеві на виявлення об'єкта розміром в 2 м шириною, якщо на виявлення об'єкта шириною в 1 м йому знадобилося 60 с?

1.43.  Скільки знадобиться часу спостерігачеві на виявлення об'єкта розміром в 0,1 м шириною, якщо на виявлення об'єкта шириною в 1 м йому знадобилося 60 с.

1.44.  Якого розміру повинен бути об'єкт, якщо на його виявлення за допомогою об'єктива знадобилося 2 хв, а на об'єкт шириною 5 м знадобилося 36 с?

1.45.  Якого розміру повинен бути об'єкт, якщо на його виявлення за допомогою об'єктива знадобилося 12 с, а на об'єкт шириною 5 м знадобилося 36 с?

1.46.  Який реальний розмах крил літака, якщо розмір розмаху крил для спостерігача із землі 0,1 см, а розмір шолома пілота 0,002 см. Реальний розмір шолома 50 см?

1.47.  Який розмах крил літака буде видний спостерігачеві, якщо розмір розмаху крил на землі 15 м? Розмір шолома пілота, видимий спостерігачеві із землі 0,002 см. Реальний розмір шолома 50 см.

1.48.  Визначите відношення зсуву кутової швидкості до кутової швидкості світлової хвилі (), якщо швидкість об'єкта від якого відбивається світло (u << c) u = 20 м/c і кут між напрямком руху джерела й лінією спостереження J = 60°.

1.49.  Визначите зміну частоти світлової хвилі, якщо падаюча хвиля на предмет, що рухається, зі швидкістю 200 км/с, якщо за час спостереження предмет змістився на 1 градус щодо осі спостереження. Частота падаючої хвилі дорівнює 440 ГГц.

1.50.  Визначите тиск світла на стінки 150 Вт електричної лампочки приймаючи, що вся споживана потужність іде на випромінювання й стінки лампочки відбивають 15% падаючого на них світла. Вважайте лампочку сферичною посудиною радіусом 4 см.

1.51.  При проходженні в деякій речовині шляху Х інтенсивність світла зменшилася в 3 рази. Визначите, у скільки разів зменшиться інтенсивність світла при проходженні шляху 2Х.

1.52.  Світло падає нормально по черзі на дві пластинки, виготовлені з тої самої речовини, що має відповідно товщини Х1 = 5 мм, Х2 = 10 мм. Визначите коефіцієнт поглинання цієї речовини, якщо інтенсивність минулого світла через першу пластину становить 82%, а через другу – 67% від початкової інтенсивності.