Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 34

2.20.  Точкове джерело світла розташоване на відстані а= 30 см від тонкої лінзи, оптична сила якої D = 5 дп. На яку відстань зміститься зображення джерела, якщо між лінзою й джерелом помістити товсту скляну пластинку товщиною h = 15 см і показником переломлення n = 1,5?

2.21.  Об'єктив складається із трьох контактуючих тонких лінз; перша двоопукла з фокусною відстанню F1 = 12,5 см, друга двоввігнута з фокусною відстанню F2 = –10 см і третя двоопукла з фокусною відстанню F3 = 5 см. Визначити фокусну відстань об'єктива F.

2.22.  Світна точка перебуває на головній оптичній осі лінзи, головна фокусна відстань якої дорівнює F = 3 см, на відстані d = 4 см від його оптичного центра. На відстані D = 3 см від першої лінзи перебуває друга такої ж оптичної сили. Оптичні осі обох лінз збігаються. Де вийде зображення точки, яка світиться?

2.23.  На оптичній лаві розташовані дві збірні лінзи з фокусними відстанями F1 = 12 см й F2 = 15 . Відстань між лінзами l = 36 см. Предмет перебуває на відстані d = 48 см від першої лінзи. На якій відстані l від другої лінзи вийде зображення предмета?

2.24.  Джерело світла розташоване на подвійній фокусній відстані від збірної лінзи на її осі. За лінзою перпендикулярно до оптичної осі поміщене плоске дзеркало. На якій відстані від лінзи потрібно помістити дзеркало, для того щоб промені, відбиті від дзеркала, пройшовши вдруге через лінзу, стали паралельні?

2.25.  Три лінзи з фокусними відстанями F1 = +10 см, F2 = –20 см і
F3 = +9 см розташовані так, що їхні оптичні осі збігаються, а відстані між ними відповідно рівні а = 15 см й b = 5 см. На першу лінзу падає паралельний пучок світла. Знайти положення точки сходження цього пучка після проходження системи.

2.26.  Для визначення фокусної відстані F2 розсіювальні лінзи на оптичній лаві послідовно розташували перпендикулярно осі масштабну лінійку, на відстані а = 15 см від її – позитивну лінзу з фокусною відстанню F1 = +10 см, потім досліджувану негативну лінзу й зорову трубу, установлену на нескінченність. Виявилося, що якщо розсіювальну лінзу розташувати на відстані l = 10 см від позитивної, в окулярі труби спостерігається чітке зображення лінійки. Визначити F2.

2.27.  Складний об'єктив складається із двох тонких лінз: збірної з фокусною відстанню F1 = 20 см і що розсіює – з F2 = 10 см. Лінзи розташовані на відстані l = 15 см один від одного. За допомогою об'єктива одержують на екрані зображення Сонця. Яку фокусна відстань F повинна мати тонка лінза, щоб зображення Сонця, отримане з її допомогою, мало такий же розмір?

2.28.  Світло від монохроматичного джерела (l = 0,6 мкм) падає нормально на діафрагму із круглим отвором. Діаметр отвору 6 мм. За діафрагмою на відстані 3 мвіднеї перебуває екран. 1) Скільки зон Френеля укладається в отворі діафрагми? 2) Яким буде центр дифракційної картини на екрані: темним або світлим?

2.29.  Дифракційна картина спостерігається на відстані 4 м від точкового джерела монохроматичного світла (l = 5×10-7 м). Посередині між екраном і джерелом світла поміщена діафрагма із круглим отвором. При якому радіусі отвору центр дифракційних кілець, спостережуваних на екрані, буде найбільш темним?

2.30.  На діафрагму із круглим отвором падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (l = 6×10-7 м). На екрані спостерігається дифракційна картина. При якій найбільшій відстані між діафрагмою й екраном у центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма? Діаметр отвору дорівнює 1,96 мм.

2.31.  У досвіді Юнга скляна пластинка товщиною в 2 см міститься на шляху одного з інтерферуючих променів перпендикулярно променю. На скільки можуть відрізнятися один від одного значення показника переломлення в різних місцях пластинки, щоб зміна різниці ходу від цієї неоднорідності не перевищувала 1 мкм?