Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 19

Для прийому телевізійних радіосигналів використовуються як телевізійні приймачі широкого застосування, так і спеціальні. Наприклад, аудіо – і відеоприймач РК 625 аудіо й відео сигналів у діапазоні від 60 МГц до 1,2 ГГц, а відеоприймач RX 100 – у діапазоні 1,2 – 2,3 ГГц. Відеоприймачі мають вбудовані мікропроцесори, що автоматизують операції по пошуку й прийому сигналів. Наприклад, відеоприймач РК 6625 має 100 програмувальних каналів пам'яті, 24-годинний таймер й автоматичний режим пошуку відеосигналів [6].

Для візуально-оптичного спостереження в інфрачервоному діапазоні необхідно перемістити невидиме для очей зображення в інфрачервоному діапазоні (більше 0,76 мкм) у видимий діапазон. Це завдання вирішується в приладах нічного бачення (ПНБ).

Основу приладів нічного бачення становить електронно-оптичний перетворювач (ЕОП), що перетворює невидиме оком зображення об'єкта спостереження у видиме.

На фотокатод об'єктивом проектується зображення в ІЧ-діапазоні. У кожній точці фотокатода під дією фотонів світла виникають вільні електрони, кількість яких пропорційно яскравості відповідної точки зображення. Електричне поле між пластинами вириває вільні електрони з фотокатода й, розганяючи, спрямовує їх до екрана з люмінофором. У моменти зіткнення електронів з люмінофором виникають спалахи видимого світла, яскравість яких пропорційна кількості електронів. Таким чином, на екрані з люмінофором формується видиме зображення, близьке вихідному в ІЧ-діапазоні.

Однак параметри (чутливість, роздільна здатність) розглянутого ЕОП невисокі й не забезпечують спостереження при низькій освітленості й, отже, добування демаскуючих ознак про об'єкт із дрібними деталями.

З моменту створення першого ЕОП у вигляді склянки Хола розроблено цілі покоління цих приладів (від нульового до 3-го). ЕОП 2 й 3-го поколінь, які використовуються в наш час, мають чутливий фотокатод, a між пластинами камери розміщається так називана мікроканальна пластинка.

Пластина містить приблизно 5000 мікроканалів на мм2, усередині яких рухаються електрони фотокатода.У результаті усунення взаємного впливу електронів від сусідніх точок фотокатода, що рухаються по різних мікроканалах, досягається підвищення роздільної здатності приладу нічного бачення з мікроканальною пластиною. Крім того, у процесі руху електронів усередині каналів відбувається "розмноження" електронів у результаті вибивання їх зі стінки каналу при зіткненні з нею електронів, що рухаються.

Основні показники приладів нічного бачення різних поколінь наведені в табл. 1.7 [2].

Таблиця 1.7. Основні показники приладів нічного бачення різних поколінь

Покоління

Коефіцієнт

посилення

Роздільна

здатність, лін/мм

Чутливість,

мка/лм

І покоління:

однокамерні

80

65

двокамерні

4000

40

трикамерні

50000

25

II покоління

7000-15000

28

270

III покоління

20000-35000

35

1250

На основі ЕОП 2 й 3-го поколінь створені різні прилади нічного бачення, що включають нічні біноклі й окуляри, артилерійські прилади й приціли для різних зразків військової техніки. Найменші по розмірах ПНБ – окуляри на базі ЕОП 3-го покоління мають кут зору 40 град., дальність спостереження (виявлення) 500 м при природному освітленні близько 10-3 лк, масу 700 гр.

Прилади нічного бачення ефективно працюють в умовах природного нічного освітлення, але не дозволяють проводити спостереження в повній темряві (при відсутності зовнішнього джерела світла). Їхня чутливість недостатня для прийому світлових променів в ІЧ-діапазоні.

Прилади нічного бачення (ПНБ) розділяють на 3 групи:

прилади малої дальності дії (нічні окуляри), що дозволяють бачити фігуру людини на відстані 100 – 200 м. Вага й габарити цих приладів дозволяють носити їх у кишенях, сумках, портфелях;

прилади (нічні біноклі, труби) середньої дальності (людина видна до 300 – 400 м), спостереження ведеться за допомогою рук;