Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 8

Світло, що падає на лінзу й проходить через неї, відбивається й поглинається. Кількість поглинутого світла залежить від товщини скла (у середньому 1 – 2% на 1 см товщини). Лінзи відбивають 4 – 6% падаючого на них світла. Чим більше поверхонь, що відбивають світло, має об'єктив, тим більші втрати світла. В об'єктивах з 5 – 7 лінз втрати світла на відбиття можуть становити 40 – 50% [5]. Зменшують втрати світла просвітлінням лінз.

Просвітлінням називаються способи зменшення відбиття світла від поверхні скла шляхом нанесення на нього тонкої плівки з коефіцієнтом переломлення, меншим за переломлення скла лінзи. Товщина плівки, що просвітлює, повинна становити 1/4 довжини хвилі світла, що падає на лінзу. У цьому випадку відбиті промені світла в силу протилежності їхніх фаз фазам падаючих променів компенсуються й отже, відбиття світла відсутнє. Спочатку об'єктиви просвітлювали для жовто-зеленої частини спектра, до якої найбільш чутливе око людини. Прояснений об'єктив у відбитому світлі здобував синьо-фіолетовий відтінок і називався "блакитною" оптикою. Сучасні технології просвітління оптики дозволяють наносити на поверхню лінзи 12 – 14 шарів плівок, що просвітлюють, і перекривати тим самим увесь спектр видимого діапазону світла. Таку оптику маркірують індексами БШ – багатошарове покриття. Об'єктиви БШ у відбитому світлі не змінюють колір.

Можливість об'єктива передавати дрібні деталі зображення оцінюється роздільною здатністю. Вона виражається максимальним числом N штрихів і проміжків між ними на 1 мм поля зображення в його центрі й по краях. Найбільш високу роздільну здатність мають об'єктиви для мікрофотографування в мікроелектроніці. Вона досягає 280 – 440 ліній на мм по центру й 260 – 400 ліній на мм по краях поля зображення.

Через те що одним з основних факторів, що визначають імовірність виявлення й розпізнавання об'єктів, є контрастність його зображення стосовно фону, то важливою характеристикою об'єктива як елемента засобу спостереження є його частотно-контрастна характеристика. Вона служить мірою здатності об'єктива передавати контраст деталей об'єкта й вимірюється відношенням контрастності деталей певних розмірів на зображенні й на об'єкті. Зменшення контрасту дрібних деталей на зображенні викликане тим, що в результаті різних аберацій об'єктива на зображенні розмиваються кордони деталей спостережуваних об'єктів.

Для кількісної оцінки частотно-контрастної характеристики як вихідний об'єкт використовується еталонний об'єкт спостереження – міра у вигляді чорно-білих ліній зі зменшуваною шириною, нанесених, наприклад, тушшю на білому папері. За результатами виміру контрастності n ліній на зображенні, що проектується об’єктивом, будується залежність контрасту К від кількості ліній n в одному мм. Залежність К = f (n) визначає частотно-контрасну характеристику об'єктива.

У зв'язку з великими технічними проблемами створення універсальних об'єктивів з високими значеннями показників, оптична промисловість випускає широкий набір спеціалізованих об'єктивів: для фото й кінозйомки, портретні, проекційні, для мікрофотографування й т.д. Для добування інформації застосовуються об'єктиви трьох видів: для аерофотознімання, широкого застосування (фото, кіно й відеозйомки з використанням побутових і професійних камер) і для прихованої зйомки. Об'єктиви широкого застосування розподіляються відповідно до розмірів фотоапаратів: для малоформатних і мініатюрних, середньоформатних і крупноформатних камер.

Для схованого спостереження використовуються [5]:

телеоб'єктиви з великою фокусною відстанню (300 – 4800 мм) для фотографування на великому віддаленні від об'єкта спостереження, наприклад, з вікна протилежного будинку тощо;

так називані точкові об'єктиви для фотографування з портфеля, годинники, запальнички, через щілини й отвори. Вони мають дуже малі габарити й фокусну відстань, але великий кут поля зору. Наприклад, об'єктив фотоапарата РК 420, вмонтований в корпус наручного годинника, має розміри 7,5 мм із апертурою 2,8 мм. У мінікамерах фірм Hitachi, Sony, Philips, Ockar використовуються об'єктиви діаметром 1 – 4 мм і довжиною до 15 мм.