Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 13

Багатопрошарові кольорові фотоплівки істотно уступають чорно-білим по роздільній здатності, що усугублюється також значним впливом повітряного серпанку в атмосфері на контраст зображення в синьо-фіолетовій зоні спектра. Тому кольорова фотозйомка застосовується при невисоких вимогах з розрішення й великій інформативності такої демаскуючої ознаки як колір.

В інтересах розвідки кольорова космічна й повітряна зйомка широко не застосовується. Для цих цілей більше поширена фотозйомка на основі спектрозональних аерофотоплівок, що мають 2 – 3 емульсійних світлочутливих прошарки. На відміну від кольорових плівок, до яких пред'являються вимоги по ідентичності в калориметричному відношенні зображення й оригіналу, на спектрозональних аерофотоплвіках об'єкти відображаються в умовних кольорах, що не відповідають звичним кольорам об'єктів.

Технологія зйомки й фотохімічної обробки спектрозональної плівки не відрізняється від кольорової. Але інформативність спектрозональних знімків значно вища, ніж кольорових по наступних причинах [8]:

використовуються найбільш інформативні з погляду можливостей виявлення й розпізнавання об'єктів зони спектра;

зони зміщені в область більших значень довжин хвиль, внаслідок чого зменьшується негативний вплив повітряного серпанку на контраст оптичного зображення:

двопрошарові спектрозональні аерофотоплівки мають більш високу (приблизно в 2 рази) роздільну здатність, чим багатопрошарові кольорові плівки.

Чутливість фотоматеріалів вимірюється в умовних одиницях ISO (раніше в од. ГОСТу), у США й багатьох інших країнах – в одиницях ASA, у Німеччині – в DINax. Перерахунок одиниць світлочутливості, визначених по різним сенситометричним системам, складний, тому що в кожній системі використовуються різні критерії світлочутливості. Система ISO практично ідентична системі ASA. В одиницях DIN чутливість приблизно дорівнює збільшеному на I десятикратному значенню десяткового логарифма значень світлочутливості в одиницях ISO. Наприклад, широко застосовувана для побутової зйомки плівка має чутливість 100, 200 й 400 од. ISO відповідає чутливості 21, 24 й 27 од. DIN. Залежно від призначення чутливість фотоматеріалів коливається в широкому діапазоні – від одиничних значень до тисяч. Фірма "Кодак" випускає спеціальну фотоплівку, значення чутливості якої досягає 10 тисяч одиниць. Така плівка дозволяє проводити фотозйомку при освітленості, яка сприймається людиною як темрява. Однак вона вимагає спеціальної обробки за 10 – 12 годин перед фотозйомкою. Розроблено монохроматичну плівку змінної чутливості, величина якої залежить від тривалості її прояву.

Роздільна здатність фотографічних матеріалів, так само як об'єктивів, оцінюється числом помітних ліній на один мм. Здатність фотоматеріалу роздільно із заданим контрастом відтворювати дрібні близько розташовані деталі зображення визначається його структурними властивостями. Зерниста структура фотографічної емульсії викликає розсіювання світла в прошарку при експонуванні й обмежує можливість відтворення дрібних деталей і різкість зображення. Причому, чим вище чутливість фотоматеріалу, тим більше зернистість емульсії.

Роздільна здатність аерофотоплівок досягає 500 і більше лін/мм, плівки загального призначення мають розрішення 100 лін/мм і менш.

З початку 90-х років на основі досягнення мікроелектроніки розвивається принципово новий напрямок – цифрове фотографування.

Цифровий фотоапарат являє собою малогабаритну камеру на ПЗЗ, електричні сигнали з виходу якої записуються не на магнітну стрічку як у відеокамері, а перетворюються в цифровий вид і запам'ятовуються напівпровідниковою пам'яттю фотоапарата або записуються на його малогабаритний диск.