Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 12

У момент експонування під дією квантів світла в мікрокристалах галогеніда срібла відбувається утворення металевого срібла, що осаджується на центрах світлочутливості (центрах прихованого зображення), збільшуючи їхній розмір. Таким чином, у результаті фотографування у світлочутливому прошарку виникає приховане зображення. Для перетворення його у видиме зображення необхідна хімічна обробка світлочутливого прошарку, що включає прояв, фіксування, промивання й сушіння [8].

При прояві хімічні речовини проявника відновлюють експоновані мікрокристали галогенідів срібла до металевого срібла, у результаті чого приховане зображення стає видимим.

Мікрокристали, які не підпали під дію світла, залишаються у світлочутливому прошарку. Для видалення з емульсійного прошарку неекспонованих і відповідно не відновлених у процесі прояву кристалів галогеніда срібла виконується фіксування, у ході якого галогенід срібла під дією відповідних хімічних речовин перетворюється в несвітлочутливу легко розчинну сполуку.

Після промивання з метою знищення зі світлочутливого прошарку продуктів реакції прояву й фіксування та сушіння отримується негативне зображення.

У негативному зображенні ступінь почорніння його елемента пропорційна яскравості вихідного зображення на світлочутливому прошарку. Для одержання позитивного (прямого) зображення необхідно провести позитивний процес, що включає фотодрук, прояв, фіксування й сушіння.

Позитивний фотодрук проводиться шляхом експонування фотоматеріалу через негатив. При прояві позитивного фотоматеріалу на ньому отримується зображення, зворотне по яскравості зображенню негатива.

Через те, що енергія фотонів знижується зі збільшенням довжини хвилі, то для формування спектрального діапазону світлочутливого матеріалу в прошарок вводять сенсибілізатори-добавки. Чорно-білі фотоплівки по спектральній чутливості діляться на категорії, зазначені в табл. 1.4 [9].

Таблиця 1.4. Розподіл чорно-білої фотоплівки по спектральній чутливості

Спектральна характеристика
плівки Г II

Зона сенсибілізації, мкм

Зона спектра, до
якої чутлива плівка

Несенсибілізована

до 0,50

Ультрафіолетова, фіолетова, синя

Ортохроматична

0,58

Зелена, жовта

Ізоортохроматична

0,60

Синя, жовта, зелена

Ізохроматична

0,64

Синя, зелена, жовтогаряча, червона-оранжево, червона

Панхроматична

0,68 – 0,70

Синя, зелена, червона

Ізопанхроматична

0,70

Синя, зелена, червона

Інфрахроматична

0,90

Інфрачервона

В данний час широко застосовується, особливо з космосу, "багато зональна зйомка", що передбачає одночасне (синхронне) фотографування однієї і тієї ж ділянки земної поверхні або об'єкта в різних (звичайно 4 – 6) вузьких (0,04 – 0,10 мкм) зонах спектра на фотоплівки з різними спектральними характеристиками. Інформативність багатозональних знімків залежить від інформативності зон спектра, в яких роблять зйомку. Але в кожному разі вона вище, ніж чорно-білих фотографій.

У сучасних способах кольорової фотозйомки використовуються багатопрошарові фотоматеріали, що мають на одній підкладці три емульсійні прошарки. Кожний із прошарків чутливий до променів одного з основних кольорів: синього, зеленого й червоного. При зйомці в кожному із трьох емульсійних прошарків утворюється приховане зображення. Фотохімічна обробка кольорових матеріалів складніша, ніж чорно-білих і складається з наступних операцій: проявлення, відбілювання, фіксування, промивання, сушіння й ряду проміжних операцій, що сприяють підвищенню якості кольорового зображення. Відбілювання, відсутнє при обробці чорно-білих матеріалів, призначено для перекладу металевого срібла в центрах прихованого зображення, що знижує яскравість барвників прошарків, у його комплексну сіль.