Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 33

2.6.  Знайти побудовою положення розсіювальної лінзи і її головних фокусів, якщо розміри предмета АВ = 10 см, його зображення A1B1 = 5 см, а відстань між точками В и В1на оптичній осі а= 4 см. Перевірити отримані дані розрахунком.

2.7.  Знайти побудовою положення зображення предмета, розташованого на фокусній відстані ввігнутої лінзи. Перевірити розрахунком.

2.8.  Яка головна фокусна відстань лінзи F, якщо для одержання зображення якого-небудь предмета в натуральну величину предмет цей повинен бути поміщений на відстані d = 20 см від лінзи? Виразити в діоптріях оптичну силу лінзи.

2.9.  На якій відстані від опуклої лінзи з фокусною відстанню F = 60 см варто помістити предмет, щоб одержати дійсне зображення, збільшене в k = 2 рази? Вирішити побудовою й перевірити розрахунком.

2.10.  За допомогою лінзи, оптична сила якої D =+ 4 дп, необхідно одержати збільшене в k = 5разів зображення предмета. На якій відстані d перед лінзою потрібно помістити цей предмет? Вирішити побудовою й перевірити розрахунком.

Рис. 2.2.28

2.11.  Збіжний пучок світла має вигляд конуса з вершиною у точці S1 (рис. 2.2.28). На шляху пучка світла знаходиться збірна лінза так, що вісь конуса збігається з головною оптичною віссю лінзи. Відстань від оптичного центра С лінзи до S1 дорівнює 30 см. У якій точці перетнуться промені після переломлення в лінзі, якщо її оптична сила 4 дп?

2.12.  Точкове джерело світла перебуває на відстані L = 95 см від екрана. На якій відстані від джерела світла варто помістити лінзу з фокусною відстанню F = + 16 см і з діаметром оправи D = 10 см, щоб одержати на екрані яскраво освітлений кружок діаметром d = 2,5 см? Пояснити відповідь кресленнями.

2.13.  Предмет перебуває на відстані х = 10 см від переднього фокуса збірної лінзи, а екран, на якому виходить чітке зображення предмета, розташоване на відстані x' = 40 см від заднього фокуса лінзи. Знайти фокусну відстань лінзи.

2.14.  На якій відстані треба помістити предмет від збірної лінзи, щоб відстань від предмета до його дійсного зображення було найменшим?

2.15.  Відстань від освітленого предмета до екрана L = 100 см. Лінза, поміщена між ними, дає чітке зображення предмета на екрані при двох положеннях, відстань між якими l = 20 см. Знайти фокусну відстань лінзи.

2.16.  Збірна лінза дає зображення деякого об'єкта на екрані. Висота зображення дорівнює ht. Залишаючи нерухомим екран й об'єкт, починають рухати лінзу до екрана й знаходять, що при другому чіткому зображенні об'єкта висота зображення дорівнює h2. Знайти дійсну висоту предмета h. Якій умові повинна задовольняти відстань L між об'єктом й екраном?

2.17.  Предмет й екран зафіксовані нерухомо у вертикальному положенні. Між ними перебуває подвійноопукла лінза, що може переміщатися уздовж головної оптичної осі. При одному положенні лінзи на екрані виходить зображення, збільшене в три рази. Чому буде дорівнювати збільшення при іншому положенні лінзи, при якому на екрані виходить чітке зображення? Визначити відстань l між обома положеннями лінзи. Відстань між предметом й екраном L = 60 см.

2.18.  Предмет перебуває на відстані L = 90 см від екрана. Між предметом й екраном переміщають лінзу, причому при одному положенні лінзи на екрані виходить збільшене зображення предмета, а при іншому – зменшене. Яке фокусна відстань лінзи, якщо лінійні розміри першого зображення в чотири рази більше розмірів другого?

2.19.  Фокусна відстань двоопуклої лінзи F = 5 см. Точкове джерело світла перебуває на осі лінзи на відстані d = 6 см від лінзи. Лінза розрізується площиною уздовж оптичної осі на дві рівні частини, які розсовуються на відстань S = 1 см симетрично щодо оптичної осі. Знайти відстань між двома зображеннями точки.