Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 7

3.46.  Пучок іонів хлору Сl35 і Сl37, що несе кожний по одному елементарному позитивному заряді, розганяє так, що швидкості іонів до моменту влучення пучка в простір між пластинами плоского конденсатора однакові й рівні V0 = 107 см/сек. Пучок влітає в середину конденсатора паралельно його пластинам. Довжина пластин l = 5 см, відстань між ними d = 5 мм. Яку напругу V потрібно прикласти між пластинами конденсатора,

Рис. 2.3.20.Край пластин конденсатора

щоб точки влучення іонів Сl35 і Сl37 відстояли на прийомному екрані на 0,6 мм друг від друга? Прийомний екран розташо­ваний на відстані L = 10 см від заднього краю пластин конденсатора (рис. 2.3.20).

3.47.  Електрони влітають у плоский конденсатор довжиною L під кутом α до площини пластин, а вилітають під кутом β. Визначити первісну кінетичну енергію W електронів, якщо напруженість поля усередині конденсатора дорівнює Е.

3.48.  Скласти таблицю й побудувати криву падіння освітленості по полю зору для кутів W = 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°.

Рис. 2.3.21

3.49.  Визначити освітленість зображення в центрі екрана діас­копічного проектора (рис. 2.3.21), якщо відстань від вихідної зіниці проектора до екрана l = 8 м, середня яскравість джерела β0=106 кд/м2, діаметр вихідної зіниці об'єктива β = 50 мм, коефіцієнт світлопропускання оптичної системи (конденсора, фільму й об'єктива) t = 0,5.

3.50.  Визначити геометричну й фізичну світлосилу об'єктива, що має фокусну відстань f' = 104,7 мм, відносний отвір 1 : 4,5 і коефіцієнт світлопропускання t = 0,7.

Контрольні питання

1.  Чи дає оптична система, не будучи обмеженою, зображення тривимірного об'єкта на площині?

2.  Що зображується на площині, якщо не сам просторовий предмет, а те що є проекцією предмета на деяку площину?

3.  Чим вужче пучки світла, що виходять від сполучених точок, тим краще або розпливчастіше зображення просторового предмета на площині?

4.  Що таке апретурна діафрагма?

5.  Якщо апретурна діафрагма лежить перед системою, то вона збігається з вихідною зіницею, якою є її зображення в цій системі?

6.  Апретурна діафрагма, вихідна й вхідна зіниці визначають ширину отвору активних пучків, отже, на що вони впливають?

7.  Що таке біноклі і як вони класифікуються?

8.  Як поліпшити спостереження при використанні бінокля в таких умовах: у тумані, при яскравому сонячному висвітленні або взимку на фоні снігу?

9.  Навіщо візуально-оптичні прилади встановлюють на штативі або тринозі?

10.  Чим характеризується й для чого використовуються панкреатичні біноклі?

11.  Чи необхідне дотримання умови використання труб для нічних спостережень, що мають можливостями збільшення: використання всього світлового потоку, що надійшов у них, і чому?

12.  Чому труби призначені для нічних спостережень, що мають можливо більшим збільшенням, повинні характеризуватися максимально зниженими втратами на відбиття?

13.  Як залежить величина світлового потоку від діаметра об'єктива?

14.  Як залежить величина осліплення від яскравості джерела, розглянутого в трубу?

15.  Для чого використовуються підзорні труби й спеціалізовані телескопи, що мають об'єктиви з більшою фокусною відстанню?

16.  Які особливості використання телескопа?

17.  У чому полягає застосування труби М.В. Ломоносова?

18.  Яку роль грає елемент часу в зоровому сприйнятті у зв'язку зі здатністю ока пристосовуватися до змін умов освітлення й інших фізіологічних процесів?

19.  Яка роль оптичних інструментів при сприйнятті світла?

20.  До чого приводить інтегрування світлового потоку за часом фотопластинкою?

21.  Що дозволяє вивести метод Аббе крім значень дозвільної здатності для освітлених об'єктів, виявляючи те від чого залежать результати спостереження в мікроскоп?

22.  Сформулюйте теорію Мандельштама.