Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 12

4.33.  Місяць у повню створює на Землі освітленість E = 0,1 лк (на площадці, перпендикулярної променям). При фотографуванні місячного диска фотоплівку із чутливістю H = 1лк×с розташували у фокальній площині об'єктива астрономічного телескопа. Якісна фотографія була отримана при часі експозиції τ = 0,1 с. Визначити світлосилу об'єктива (тобто квадрат відносини діаметра до фокусної відстані). Кутовий розмір Місяця a = 0,01 рад.

4.34.  Об'єктив телевізійного передавача дає зображення вільно падаючого предмета, що перебуває перед ним на відстані d = 5 м, на світлочутливий прошарок передавальної трубки. Визначити фокусну відстань Р об'єктива передавача, якщо відомо, що зображення рухається із прискоренням а = 0,2 м/с2.

4.35.  При фотографуванні спектра Сонця було знайдено, що жовта спектральна лінія (λ = 5890 A), у спектрах, отриманих від лівого й, правого країв сонця, була зміщена на 0,08 A. Визначити лінійну швидкість обертання сонячного диска.

4.36.  При фотографуванні спектра зірки e Андромеди було знайдено, що лінія титану (λ = 4,954×10-5 см) зміщена до фіолетового кінця спектра на 1,7 Å. Як рухається зірка відносно Землі?

4.37.  Апарат для фотографування Сонця має об'єктив з фокусною відстанню l = 10 м. Перед об'єктивом розташована кругла діафрагма діаметром D = 5 см. Застосовувана фотоплівка має чутливість H = 10 лк×с. Яким повинний бути при цих умовах час експозиції τ? Відомо, що прямі сонячні промені створюють на перпендикулярній їм площадці освітленість Е = 4×104 лк. Кутовий діаметр Сонця a = 0,01 рад.

4.38.  Які предмети можна розглянути на фотографії, зробленої із супутника поблизу Землі, якщо роздільна здатність плівки 0,01 мм? Яким повинний бути час експозиції τ, для того щоб повністю використалися б можливості плівки? Фокусна відстань об'єктива використовуваної фотокамери F = 10 см.

4.39.  На фотоплівці після прояву через кінцеву роздільну здатність плівки виходять досить різко не тільки ті предмети (що перебувають на відстані а0), на які наведений об'єктив фотоапарата, але також предмети, що перебувають трохи ближче й трохи далі цієї відстані, тобто різко зображуються предмети, що лежать усередині деякої області a1 – a2
(a1 < a0 < a2; а1 – ближня границя глибини різкості, a2дальня). При фотографуванні деякого об'єкта різко вийшли предмети, що перебувають від фотоапарата на відстанях від a1 = 7,5 до а2 = 15 м. На якій відстані перебуває фотографуємий об'єкт?

4.40.  Із-за кінцевої роздільної здатності фотоплівки при фотографуванні різко виходять предмети, що перебувають від фотоапарата на відстанях від a1 = 15 м до a2 = 30 м. Не змінюючи наведення фотоапарата, об'єктив задіафрагмували (тобто зменшили діаметр відкритої частини лінзи об'єктива). При цьому ближня границя глибини різкості стала рівною а1 = 10 м. Знайти далеку границю глибини різкості

4.41.  При аерофотозніманнях використовується фотоапарат, об'єктив якого має фокусну відстань f = 8 см. Мінімальний розмір помітних деталей зображення на фотоплівці (роздільна здатність плівки) d= 10 мкм. На якій висоті повинен летіти літак, щоб на фотографії можна було розрізнити листи дерев розміром l= 5 см? При якій швидкості літака зображення виявляється помітним, якщо час експозиції τ = 10-3 с?

4.42.  На супутнику, що летить по круговій орбіті на висоті H = 100 км, розташований фотоапарат, об'єктив якого має фокусну відстань l = 10 см. Фотографується поверхня Землі під супутником. Роздільна здатність плівки, обумовлена зернистою структурою фотоемульсії, d = 10 мкм. Який мінімальний розмір фотографуємих предметів? Який варто вибрати час експозиції τ, щоб орбітальний рух супутника не впливав на якість зображення?