Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 11

4.19.  Потрібно сфотографувати ковзаняра, що пробігає перед апаратом зі швидкістю V = 10 м/с. Визначити максимально припустиму експозицію за умови, що розмитість зображення не повинна перевищувати 0,2 мм. Головна фокусна відстань об'єктива F = 10 см і відстань від ковзаняра до апарата d = 5 м. У момент фотографування оптична вісь об'єктива апарата перпендикулярна до траєкторії руху ковзаняра.

4.20.  Більша картина фотографується спочатку цілком, а потім ряд деталей фотографується в натуральну величину. У першому випадку експозиція t = 5 с. Яка повинна бути експозиція при зйомці деталей?

4.21.  За допомогою фотографічного апарата 9×12 см2 потрібно зняти будинок довжиною l = 50 м. На якій відстані від будинку потрібно встановити апарат, щоб весь фасад будинку вмістився на пластинці, якщо головна фокусна відстань об'єктива F = 12 см?

4.22.  Велике креслення фотографують спочатку цілком, потім окремі його деталі в натуральну величину. У скільки разів треба збільшити час експозиції при фотографуванні деталей?

4.23.  Картину площею 2×2 м2 знімають фотоапаратом, установленим від її на відстані 4,5 м. Зображення вийшло розміром 5×5 см2. Чому дорівнює фокусна відстань об'єктива апарата? Відстань від картини до об'єктива вважати більшим у порівнянні з фокусною відстанню.

4.24.  Фотоапаратом, об'єктив якого має фокусну відстань F =50 мм, а розмір кадру 24×35 мм2, фотографують креслення розміром 480×600 мм2. З якої відстані потрібно робити фотозйомку, щоб одержати максимальний розмір зображення? Яка частина кадру (по площі) буде при цьому зайнята зображенням?

4.25.  При фотографуванні предмета об'єктивом з фокусною відстанню F1 розмір зображення виявився рівним h1. Який буде розмір зображення, якщо на об'єктив надягти насадочну розсіювальну лінзу з фокусною відстанню F2 (|F2| > F1). Відстань від предмета до об'єктива в обох випадках однакова й дорівнює а.

4.26.  Чи можна сфотографувати уявне зображення?

4.27.  Проекційний апарат, об'єктив якого має фокусну відстань F1, встановлений на відстані L від екрана. У скільки разів зміниться розмір зображення, якщо на об'єктив надягти насадочну позитивну лінзу з фокусною відстанню F2.

4.28.  Газетний текст фотографується апаратом з об'єктивом, що має фокусну відстань l = 50 мм, двічі: а) з найменшої припустимої для цього об'єктива відстані а = 0,5 м; б) приєднавши об'єктив до камери через подовжувальне кільце висоти h = 25 мм (також з мінімально можливої в цьому випадку відстані). Знайти відношення розмірів зображень, отриманих на фотоплівці в цих випадках.

4.29.  Фотоапаратом, об'єктив якого має фокусну відстань F1 = 13,5 см, потрібно сфотографувати предмет, що перебуває на відстані d = 18 см від об'єктива. Відстань від плівки до об'єктива f = 27 см. Яким повинна бути фокусна відстань F2 так називаної насадной лінзи, яку потрібно приставити щільно до об'єктива, щоб зображення на фотоплівці було різким?

4.30.  Зображення предмета на матовому склі фотоапарата з відстані 15 м вийшло висотою 30 мм, а з відстані 9 м – висотою 51 мм. Знайти фокусну відстань об'єктива.

4.31.  Предмет при фотографуванні освітлюється електричною лампою, розташованої від нього на відстані 2 м. У скільки разів треба збільшити експозицію, якщо цю же лампу відсунути на відстань 3 м від предмета?

4.32.  Фотознімок друкували без застосування оптичних систем (дзеркал і лінз), тобто "контактним способом". При цьому лампу розміщали на відстані r1 = 60 см від знімка, а експозиція тривала t1 = 16 сек. Яким повинний бути час експозиції, якщо лампу замінити іншою, сила світла якої в три рази менше, і розмістити її від знімка на відстані r2 = 45 см.