Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 13

4.43.  При аерофотозніманні місцевості був застосований фотоапарат з об'єктивом, що складається із лінз, що збирає (f1 = 10 см) і що розсіює
(f2 = –15 см), розташованих на відстані а = 5 см один від одного. Яку ділянку місцевості можна сфотографувати за допомогою такого об'єктива з висоти H = 750 м на фотоплівку з розміром кадру 2,4×3,6 см2? До фотоплівки звернена розсіювальна лінза.

4.44.  Для топографічної зйомки з літака, що летить на висоті Н = 2000 м, необхідно зробити знімки місцевості в масштабі 1 : 4000. Якою повинна бути фокусна відстань F об'єктива?

4.45.  Який час може бути відкритий затвор фотоапарата при зйомці стрибка у воду з вишки? Фотографується момент занурення d воду. Висота вишки H = 5 м. Фотограф стоїть в човні на відстані а = 10 м від місця занурення стрибуна. Об'єктив фотоапарата має фокусну відстань f = 10 см. На негативі припустиме розмиття зображення d = 0,5 мм.

4.46.  Який час може бути відкритий затвор фотографічного апарата при зйомці стрибка у воду з вишки? Фотографується момент занурення у воду. Висота вишки 5 м. Фотограф стоїть в човні на відстані 10 м від місця занурення стрибуна. Об'єктив фотоапарата має фокусну відстань 10 см. На негативі припустиме розмиття зображення 0,5 мм

4.47.  Яка експозиція потрібна при фотографуванні креслення з лінійним збільшенням V1, якщо при фотографуванні зі збільшенням V2 експозиція рівняється t2?

4.48.  Фотоапарат, об'єктив якого має фокусну відстань F = 20 см, наведений на предмет, що перебуває на відстані а1 = 4 м. До якого діаметра потрібно задіафрагмувати об'єктив, щоб розмитість зображення предметів, що перебувають на відстані а2 = 5 м від фотоапарата, не перевищувала 0,2 мм?

Контрольні питання

1.  У яких цілях застосовується фотографування?

2.  У яких цілях застосовується кінозйомка?

3.  Що із себе представляє оптико-механічний прилад?

4.  Назвіть основні частини фотоапарата.

5.  Що ставиться до допоміжних вузлів і механізмів фотоапарата?

6.  Яку роль грають діафрагми у фотоапараті?

7.  Назвіть як класифікуються фотоапарати по розміру одержуваних негативів.

8.  Які типи світлочутливих матеріалів застосовуються у фотоапаратах?

9.  Класифікуйте фотоапарати по призначенню.

10.  Класифікуйте фотоапарати залежно від способів забезпечення різкого зображення.

11.  На які класи діляться фотоапарати по технічній оснащеності?

12.  Назвіть групи на які діляться фотоапарати по показниках оснащеності його убудованими експонометрами, а також по ступеню автоматизації установки експозиційних параметрів.

13.  Від чого залежить час витримки або експозиції?

14.  Якими параметрами фотоапаратів визначають можливість добування інформації з їхньої допомогою?

15.  Що представляють із себе світлочутливі матеріали?

16.  Від чого залежить якість одержуваного зображення у світлочутливому прошарку?

17.  Опишіть, коротко, що відбувається в момент фотографування у світлочутливому прошарку?

18.  Чому пропорційний ступінь почорніння елемента в негативному елементі?

19.  Що необхідно зробити для одержання позитивного (прямого зображення)?

20.  Яку перевагу дає застосування плівок чутливих до ближньої ІЧ – області спектра?

21.  Що застосовують для формування спектрального діапазону світлочутливого матеріалу через зниження енергії фотонів при збільшенні довжини хвилі?

22.  Назвіть категорії на які ділиться чорно-біла фотоплівка по спектральній чутливості.

23.  Що має на увазі під собою "багатозональна зйомка".

24.  Основне застосування "багатозональної зйомки".

25.  Застосування кольорової фотоплівки.

26.  Структура кольорової плівки.

27.  Операції фотохімічної обробки кольорових матеріалів.

28.  Переваги й недоліки кольорової фотозйомки.

29.  Застосування спектрозональної зйомки.